MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Betalingen Europees Sociaal Fonds

Nr. 99/221
6 december 1999

Betalingen Europees Sociaal Fonds door Europese Commissie hervat

De Europese Commissie heeft aangekondigd de betalingen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) aan Nederland met onmiddellijke ingang te hervatten. De Commissie heeft laten weten wel een bedrag in te houden ter dekking van correcties in verband met eventuele onregelmatigheden in de periode 1994-1996.

Dit blijkt uit een brief van minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

De Europese Commissie besloot in juli van dit jaar niet langer voorschotten te betalen nadat bij een controle van een aantal Nederlandse ESF-projecten onregelmatigheden aan het licht waren gekomen bij de besteding van Europees geld. Het ministerie van SZW heeft de Europese Commissie ervan kunnen overtuigen dat het beheer van en de controle over de besteding van het geld uit het Europees fonds weer op orde is. De uitvoering van deze ESF-regelingen is in handen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie

ESF-subsidie is bestemd voor projecten die gericht zijn op onder meer de bestrijding van langdurige werkloosheid, het aan het werk helpen van jongeren en gelijke kansen voor vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt.

06 dec 99 17:51

Deel: ' Europese Commissie hervat betalingen uit Sociaal Fonds '
Lees ook