18N 19 juni 2002

Gezamenlijk persbericht

Europese Commissie verleent goedkeuring aan overname petrochemie DSM door SABIC

De Europese Commissie heeft zijn goedkeuring verleend aan de overname van de petrochemische activiteiten van DSM door een aan Saudi Arabian Basic Industries Corporation (SABIC) gelieerde onderneming. De formele overdracht van de betrokken activiteiten zal naar verwachting eind juni plaatsvinden.

Mohamad Al-Mady, Vice Chairman en Managing Director van SABIC, gaf het volgende commentaar: "Ik ben zeer verheugd dat de EU zijn onvoorwaardelijke goedkeuring heeft verleend. Deze transactie is voor SABIC van groot strategisch belang en verschaft ons een sterke uitgangspositie in de Europese markt en een springplank voor de realisatie van onze ambitie om uit te groeien tot een wereldleider in de petrochemische sector."

DSM-bestuursvoorzitter Peter Elverding gaf als commentaar: "Alles is precies volgens de planning verlopen, hetgeen voor een transactie van deze omvang beslist geen sinecure is. Dat schept vertrouwen in een goed toekomstig partnership met SABIC."

De transactie omvat de overdracht van alle aandelen van de onder DSM Petrochemicals (DPC) vallende ondernemingen, de daarbij behorende DPC-dochterondernemingen, -deelnemingen en -verkoopactiviteiten en de betrokken technologieposities, patenten en merknamen. De transactie zal effectief ingaan met terugwerkende kracht per 1 januari 2002. Met de transactie is een totale verkoopprijs gemoeid van EUR 2,250 miljard. In totaal gaan 2300 DSM-medewerkers over naar SABIC.

SABIC stijgt door deze acquisitie van de 22ste naar de 11e positie in de wereldwijde petrochemische industrie en wordt de derde respectievelijk vierde speler in de wereld voor polyetheen respectievelijk polypropeen.

DSM geeft met de verkoop van zijn petrochemische activiteiten gestalte aan het eind 2000 geformuleerde strategische voornemen om zich te ontwikkelen tot een specialty company met een focus op hoogwaardige biotechnologische en chemische producten voor de life science-industrie en hoogwaardige materialen (Vision 2005: Focus and Value).

DSM

DSM is wereldwijd actief in life science-producten, hoogwaardige materialen en industriële chemicaliën. DSM heeft een omzet van EUR 8 miljard en telt wereldwijd 22.000 medewerkers (ultimo 2001), werkzaam in meer dan 200 vestigingen.

DSM is een in veel van zijn activiteiten tot de wereldtop behorende onderneming. De strategie is gericht op het realiseren van een omzetniveau van circa EUR 10 miljard in 2005. Minstens 80% daarvan zal worden gerealiseerd in specialties: hoogwaardige biotechnologische en chemische producten voor de life science-industrie, en hoogwaardige materialen. Deze Vision 2005-strategie betekent een versnelling van de eerder ingezette concentratie op en transformatie naar leidende mondiale posities in activiteiten met hogere toegevoegde waarde, sterke groei en stabielere resultaten.

SABIC

SABIC, de grootste petrochemische onderneming in het Midden-Oosten, is gevestigd in Riad, Saoedi-Arabië en werd opgericht in 1976. De Saoedische overheid besloot toen om de bij de winning van olie vrijkomende gasvormige koolwaterstoffen te gebruiken als grondstof voor de productie van chemicaliën en polymeren. Van de aandelen van SABIC is 70% in handen van de overheid van Saoedi-Arabië. De resterende 30% wordt gehouden door particulieren in Saoedi-Arabië en andere landen van de Gulf Cooperation Council.

SABIC heeft onlangs zijn activiteiten geherstructureerd en zal per 1 september 2002 een nieuw besturingsmodel invoeren. SABIC zal dan bestaan uit zes Strategic Business Units (SBU's): Basic Chemicals; Intermediates; Polyolefins; PVC en Polyester, die in een nieuwe divisie Petrochemicals worden georganiseerd, naast Fertilizers en Metals. Er worden twee nieuwe divisies gevormd: de divisie Global Businesses, die verantwoordelijk is voor overzeese productieactiviteiten, en een Shared Services Organization die begin 2003 in het leven zal worden geroepen. Deze functies zullen worden ondersteund door een concernstaf bestaande uit Human Resources, Corporate Finance, Corporate Control en Research & Technology (R&T).

SABIC heeft in Saoedi-Arabië twee grote industriële locaties (Al-Jubail en Yanbu) met 16 productiecomplexen van wereldschaal. Een aantal daarvan wordt bedreven in samenwerking met multinationale partners, zoals ExxonMobil, Shell, Fortum, Ecofuel/ENI en Mitsubishi Chemicals. Daarnaast heeft SABIC nog belangen in drie productiecomplexen in Bahrein. De totale productiecapaciteit van SABIC is de laatste zestien jaar aanzienlijk gestegen tot 35 miljoen ton per jaar in 2001.

SABIC heeft wereldwijd ongeveer 14.500 medewerkers in dienst, de meesten in Saoedi-Arabië. In 2001 had de onderneming een omzet van ca. SR 29 miljard (EUR 8,9 miljard) en een nettowinst van ca. SR 1,8 miljard (EUR 550 miljoen).

Deel: ' Europese Commissie keurt overname petrochemie DSM door SABIC goed '
Lees ook