European Commission

IP/01/1335

Brussel, 28 september 2001

Commissie keurt verwerving Klöckner door Balli goed

De Europese Commissie heeft de voorgenomen verwerving van de Duitse metaaldistributeur Klöckner & Co AG door de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde grondstoffenhandelaar Balli Group Plc goedgekeurd. De transactie leidt niet tot een significante samenvoeging van marktaandelen en geeft derhalve geen aanleiding tot mededingingsbezwaren.

Balli is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde, wereldwijd actieve grondstoffenhandelaar die staal, grondstoffen voor de staalproductie, aluminium en andere materialen verhandeld. De onderneming is niet actief in de productie, de verwerking of de distributie van die producten.

Klöckner is een metaaldistributeur die staal, aluminium en andere producten verhandelt. Klöckner koopt materialen in bulk en verkoopt ze in kleinere hoeveelheden na de verwerking ervan (bijvoorbeeld op maat snijden) indien het daartoe door de afnemers wordt verzocht.

Als metaalhandelaar valt Balli buiten het toepassingsgebied van het EGKS-Verdrag aangezien de onderneming niet actief is in de staaldistributie. Op grond van de bepalingen van het EGKS-Verdrag zijn concentraties tussen staaldistributieondernemingen en ondernemingen die buiten het toepassingsgebied van het EGKS-Verdrag vallen, vrijgesteld. Derhalve is de onderhavige transactie uitsluitend getoetst aan de concentratieverordening.

De enige gebieden waarop beide ondernemingen activiteiten uitoefenen, zijn buizen en aluminium. De Commissie heeft de buizen en aluminiumhandel op een algemene basis en de distributie van die producten op nationale basis beoordeeld. De Commissie heeft evenwel geconcludeerd dat de transactie geen aanleiding gaf tot concurrentieproblemen op die productmarkten en heeft besloten de verwerving goed te keuren.

Deel: ' Europese Commissie keurt verwerving Klöckner door Balli goed '
Lees ook