Europa van Morgen


Europese Commissie voelt zich sterk in bananenconflict De Amerikaanse regering heeft de regels van de Wereldhandelsorganisatie WTO vergaand overschreven door op 3 maart sancties in te stellen tegen EU-lidstaten. Aanleiding is het slepende geschil over de bescherming die de EU biedt aan bepaalde bananenproducerende regio’s in Midden-Amerika. De Europese Commissie is verbaasd over de actie van de Amerikanen, vooral ook omdat er nog een arbitrageproces liep toen de sancties werden afgekondigd. Eurocommissaris Sir Leon Brittan zei op 9 maart in het Europees Parlement, dat de eenzijdige maatregelen van de VS ‘volstrekt ongepast’ zijn. Brittan maakte zich overigens niet erg ongerust over het bananenconflict. Hij heeft de WTO gevraagd een onderzoek in te stellen. De meeste leden van de WTO steunen het EU standpunt.
Een aantal EP-afgevaardigden is echter niet geheel gerust op een goede afloop van de arbitrage. Er werd op gewezen dat de WTO in soortgelijke gevallen meestal een voorwaardelijk gelijk uitspreekt. Het is daarom gewenst dat de EU met de VS over de bananenhandel in gesprek blijft en probeert een oplossing te vinden nog voordat het WTO-panel zich zal uitspreken, aldus de EP-leden. Er liggen nog tal van andere potentiële handelsconflicten met de VS op de loer, zo werd in herinnering gebracht. Mochten die conflicten uit de hand lopen, dan is de kans groot dat Washington protectionistische maatregelen afkondigt. Dit kan dan weer de WTO in gevaar brengen.
De radicale, groene en linkse fracties kozen de kant van de bananenproducenten in Midden-Amerika, die middels het Lomé-verdrag met de EU zijn geassocieerd. Europa dreigt het slachtoffer te worden van de bananen-lobbyisten, de grote Amerikaanse bedrijven in Midden-Amerika.
In een resolutie schat het Parlement de schade voor de EU op 450 miljoen euro. De Europese Commissie krijgt steun inzake haar verzoek aan de WTO een panel op te zetten om na te gaan of de Amerikaanse maatregelen tegen importen uit de EU stroken met de VS-handelswet. ‘Besmette’ bananen die vanuit de EU naar de VS worden uitgevoerd, worden door de Amerikanen hoger belast. Washington eist een ‘garantiebetaling’ die overeenkomt met een heffing van 100%. Raad en Commissie worden verzocht, binnen het juridische kader van de WTO, passende tegenmaatregelen te nemen.
Het WTO-panel dat intussen aan het werk is gegaan zal op 12 april haar oordeel over het bananenconflict bekendmaken. Simon van Putten

Deel: ' Europese Commissie voelt zich sterk in bananenconflict '
Lees ook