Ingezonden persberichtEuropese Conferentie Debat: een Dialoog Over Succesvol Migranten Integratie Beleid 

BRUSSEL

Huisvesting is één van de belangrijkste aspecten voor de integratie van migranten. In combinatie met een goede baan en een aangenaam gezinsleven wordt adequate woonruimte gezien als het meest noodzakelijke ingrediënt voor een goede levensstandaard. Vanuit een breder gemeenschapsperspectief gezien, is huisvesting voor inwoners met een migrantenachtergrond een belangrijk aandachtsgebied op het vlak van actie en beleid, aangezien hun huisvesting een cruciale factor is voor de structurele integratie van individuen en groepen.

De economische en culturele integratie van migranten is een uitdaging en kans voor alle EU-lidstaten. Vele van die uitdagingen worden op lokaal niveau aangegaan. Steden en lokale autoriteiten spelen een essentiële rol, niet alleen in de implementatie van integratieregelgeving, maar ook in de ontwikkeling van innovatief huisvestingsbeleid, onderwijs en culturele diversiteit.

De conferentie 'Europese steden integreren migranten: Van Amsterdam tot

Zagreb: een dialoog over succesvol beleid' brengt op 7 april in Brussel beleidsmakers uit de EU samen, alsook burgemeesters uit verschillende Europese steden, nationale en regionale vertegenwoordigers, publieke gemeenschapswerkers en sociale partners. De conferentie neemt succesvolle maatregelen onder de loep in verschillende steden en bespreekt de ontwikkeling van doeltreffende richtlijnen om steden te helpen om effectief om te gaan met de uitdaging van de integratie van migranten.

Gebaseerd op de uitkomsten van het rapport 'Huisvesting en de integratie van migranten in Europa', richt de conclusie zich op de rol van bedrijven, sociale partners en religieuze, non-gouvernementele en vrijwilligersorganisaties op lokaal niveau voor wat betreft de ondersteuning en ontwikkeling van succesvol migrantenintegratiebeleid.

Dit rapport van het CLIP netwerk - het Europese netwerk van steden voor lokaal integratiebeleid voor migranten - richt zich op het presenteren en analyseren van innovatieve beleidsregels en de succesvolle implementatie ervan op lokaal niveau, door de innovatieve en beste voorbeelden te benadrukken van 20 steden die deelnemen aan het project. Het pleit voor een geïntegreerde, interdepartementale aanpak voor beleidslijnen aangaande huisvestingszaken, de integratie van migranten en andere stadszaken.

Een dergelijke regelmatige interdisciplinaire samenwerking binnen het stedelijk bestuur moet vergezeld gaan met de samenwerking van lokale organen, zoals NGO's, welzijnsorganisaties, kerken, kamers van koophandel, vakbonden en organisaties die eigenaren en huurders vertegenwoordigen. Dit rapport en onderzoek zijn gericht op de ondersteuning van het Europese beleidsdebat met innovatieve integratie concepten op lokaal niveau, en zijn bedoeld om beleidsrelevante ervaringen en aanbevelingen van het CLIP netwerk kenbaar te maken bij beleidsmakers.

Aanvullende informatie over het evenement kan worden gedownload via

http://www.eurofound.europa.eu/events/2008/confclip070408/index.htm

Het rapport 'Huisvesting en de integratie van migranten in Europa' kan worden gedownload via http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0794.htm

Deel: ' Europese Conferentie Debat een Dialoog Over Succesvol Integratie Be.. '


Lees ook