European Commission

IP/01/1377

Brussel, 8 oktober 2001

De muzieksector en het communautair beleid: Europese conferentie op 13 oktober 2001 in Brussel

De muzieksector is voor het communautair beleid niet alleen uit cultureel, educatief en sociaal oogpunt van belang, maar ook door zijn economische betekenis. In de Europese Unie wordt deze zeer concurrerende sector gekenmerkt door een grote verscheidenheid: amateurs naast beroeps, grote concerns naast MKB's, een industriële logica naast een culturele dimensie. Teneinde de ontwikkelingen in deze sector, waar de nieuwe communicatietechnologieën een steeds grotere rol spelen, te analyseren en te bestuderen hoe het communautair beleid deze veranderingen kan begeleiden, organiseert het Belgisch Voorzitterschap met steun van de Europese Commissie op 13 oktober a.s. in het Egmontpaleis te Brussel een conferentie over muziek in Europa.

De conferentie, die openstaat voor de pers, zal worden ingeleid (13 oktober om 9.00 uur) door Viviane Reding, Europees commissaris van Onderwijs en Cultuur, Richard Miller, minister van Kunsten en Letteren en van de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap van België, en door de Spaanse musicus en dirigent Jordi Saval. De slottoespraak zal worden uitgesproken door Rudy Demotte, vice-voorzitter en minister van Cultuur van de Franse Gemeenschap van België.

Meer dan 200 deelnemers zullen onder meer debatteren over de structuur van de muziekmarkt (toegang tot de markt, on-linedistributie, toegang tot kapitaal voor kleine en middelgrote ondernemingen, enz.), auteursrechten, piraterij, bestuursrechtelijke en fiscale belemmeringen voor het verkeer van werken en personen die in de sector actief zijn, de opleiding in het muziekvak en de rol van mediatheken in de toegang tot muziek. Over deze verschillende onderwerpen worden achtereenvolgens vier rondetafels gehouden, waaraan erkende vakmensen, kunstenaars, producenten, ondernemers, enz. zullen deelnemen.

De conferentie zal nagaan op welke gebieden het communautair beleid van invloed is op de muziek in Europa en hoe het concurrentievermogen van de muzieksector kan worden behouden en vergroot, die in de Europese Unie werk biedt aan meer dan 600 000 personen en een wereldmarkt vertegenwoordigt van meer dan 40 miljard euro. Deze sector, die een belangrijke ontwikkelaar van inhoud is, is van grote betekenis voor de tenuitvoerlegging van de door de Europese Raad van Lissabon (maart 2000) vastgestelde doelstelling om de Europese Unie een leidersrol te laten spelen in de nieuwe kenniseconomie.

De Europese Unie verleent reeds steun aan de schepping en distributie van muziek door middel van het programma voor culturele samenwerking « Cultuur 2000 » (2000- 2004) en in het kader van de fondsen voor regionale ontwikkeling.

Deel: ' Europese conferentie in Brussel over muzieksector '
Lees ook