European Commission

IP/01/1387

Brussel, 9 oktober 2001

Europese dag van de mededinging op 11 oktober in Antwerpen met als thema « mededinging en consument - de farmaceutische producten »

De vierde « Europese dag van de mededinging » vindt plaats op donderdag 11 oktober in Antwerpen. Deze dag, die voor het eerst in juni 2000 in Lissabon werd georganiseerd op initiatief van commissaris Mario Monti, is een halfjaarlijkse gebeurtenis in het kader van het voorzitterschap bij toerbeurt van de Europese Unie en is bedoeld om de burgers te informeren over de concrete maatregelen die door de mededingingsautoriteiten worden genomen en de voordelen die deze voor de burgers meebrengen. Op elk van de dagen komt een thema aan bod dat de consumenten in het bijzonder interesseert. Zo heeft het evenement van 11 oktober als thema « Farmaceutische producten en mededinging »

De farmaceutische industrie heeft een atypisch karakter in velerlei opzichten: er gelden een groot aantal voorschriften en de positie van de producenten op de betrokken markten wordt vaak bepaald door de uitoefening van de intellectuele eigendomsrechten die verbonden zijn met de innoverende producten. In deze context blijkt de tenuitvoerlegging van het mededingingsrecht een moeilijke maar bijzonder belangrijke taak te zijn.

De Europese dag van de mededinging zal plaatsvinden in het hotel Astrid Park Plaza van Antwerpen. Het evenement wordt geopend om 14.00 uur door de Belgische minister van Economie, de heer Charles Picqué, gevolgd door toespraken van de heer Mario Monti, Europees commissaris voor mededinging en mevrouw Christa Randzio-Plath, voorzitster van de Economische en Monetaire Commissie van het Europees Parlement. Het volledige programma van het evenement - dat simultaan zal worden vertaald in het Nederlands, Frans, Duits en Engels - kan worden geraadpleegd op de internetpagina

https://mineco.fgov.be/presidency/Conferences

Journalisten kunnen deelnemen zonder voorafgaande inschrijving.

Deel: ' Europese dag van mededinging in Antwerpen '
Lees ook