Provincie Friesland

Persberichten

Provincie mengt zich in discussie Europese Cie over het zoeken en rapen van kievitseieren

Op dit moment ligt er bij het Koninkrijk der Nederlanden een zogenaamd met reden omkleed advies van de Europese Commissie waarin wordt aangegeven dat het zoeken en rapen van kievitseieren strijdig is met de Europese Vogelrichtlijn. De Europese Commissie vraagt derhalve de Nederlandse Vogelwet op dit punt in te trekken dan wel te wijzigen. Omdat deze materie al geruime tijd speelt en het op dit moment niet voor iedereen duidelijk is in welk stadium een en ander zich bevindt, wordt in dit persbericht de historie en de actuele stand van zaken aangegeven.

Lees verder>>

Deel: ' Europese discussie over zoeken en rapen kievitseieren '
Lees ook