Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
IZ. 991396
datum
08-10-1999

onderwerp
Landbouwraad oktober 1999
(TRC 1999/3994) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij deel ik u mee dat de Landbouwraad, die geagendeerd stond voor maandag 18 en dinsdag 19 oktober 1999 te Luxemburg, géén doorgang zal vinden. Het Finse Voorzitterschap is van mening dat er te weinig onderwerpen op de agenda staan om de ministers daarvoor bijeen te laten komen. Het aantreden van een nieuwe Europese Commissie en de personele wisselingen die daarmee gepaard gaan, zijn hier onder meer debet aan.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

Deel: ' Europese Landbouwraad Luxemburg afgelast '
Lees ook