Regering.nl

Vlag van de Europese Unie 18 feb 2003
Europese leiders bereiken eenheid over irak

De Europese leiders hebben eenheid bereikt over de kwestie-Irak. De VN-inspecteurs moeten de tijd krijgen die zij nodig hebben, maar de inspecties kunnen niet 'eindeloos' doorgaan. In het uiterste geval mag geweld worden gebruikt om ontwapening af te dwingen.

De Europese Raad kwam op 17 februari in een buitengewone bijeenkomst bijeen om de crisis in verband met Irak te bespreken. De bijeenkomst werd bijgewoond door secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan. Minister-president Balkenende vindt het een belangrijk signaal van de EU in de richting van Saddam Hoessein, dat Irak de resoluties 'onvoorwaardelijk en snel' moet nakomen.

Oorlog niet onvermijdelijk
De Europese Unie houdt vast aan 'volledige en daadwerkelijke ontwapening' door Irak, zoals in de resoluties van de VN-Veiligheidsraad is vastgelegd. De Europese Raad wil de ontwapening op vreedzame wijze bereiken: 'Dit is duidelijk wat de volkeren van Europa wensen.' Een oorlog is niet onvermijdelijk. 'Geweld mag alleen in laatste instantie gebruikt worden. Het is de taak van het Iraakse regime om deze crisis te beëindigen door gehoor te geven aan de eisen van de Veiligheidsraad', stelt de raad.

Meer tijd voor inspecties
De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de ontwapening door Irak ligt in de eerste plaats bij de Veiligheidsraad. De VN-inspecteurs moeten de tijd en de middelen krijgen die de VN-Veiligheidsraad nodig acht. De Europese landen vinden dat de inspecties echter niet eindeloos kunnen doorgaan zonder dat Irak volledig meewerkt. Volledige medewerking betekent onder meer dat Irak alle aanvullende informatie die de inspecteurs nodig hebben, moet leveren.

Midden-Oostenconflict
Verder heeft de Europese Raad gewezen op de noodzaak om het vredesproces in het Midden-Oosten nieuw leven in te blazen en het Israëlisch-Palestijnse conflict op te lossen.

Bron:
Conclusies van de Europese Raad (pdf)

Zoekwoorden:

Deel: ' Europese leiders bereiken eenheid over Irak '
Lees ook