NDL

Europese logistiek: van EDC naar ELC

Nieuw NDL onderzoek beschrijft recente ontwikkeling van Europese Distributie Centra naar Europese Logistieke service Centra.

Europese Distributie Centra (EDC's) opereren steeds meer als een servicecentrum dat goederenstromen faciliteert. In toenemende mate vindt in EDC's bundeling en verdeling van goederenstromen plaats, door gebruik te maken van concepten als cross docking, in transit merging en reverse logistics. Anderzijds worden aan deze logistieke functies steeds vaker service-activiteiten toegevoegd zoals orderaanname in call centers, onderhoud en reparatie alsmede financiering van voorraden. De term Europees Logistiek service Centrum (ELC) lijkt in het vervolg dan ook meer op zijn plaats. Dit is de voornaamste conclusie uit het marktonderzoek dat NDL in samenwerking met Buck Consultants International (BCI) heeft uitgevoerd.

Het onderzoek toont aan dat het aantal ELC's in Nederland is gestegen van 553 in 1997 tot 819 in 2001 (76% daarvan is uitbesteed aan logistieke dienstverleners). Daarnaast is gebleken dat het aantal hoger opgeleiden in ELC's is gegroeid door de toegenomen complexiteit van de logistieke activiteiten en de hoogwaardige dienstverlening. De uitbreiding van de logistieke activiteiten heeft bovendien bijgedragen aan een stijging van het aantal medewerkers per hectare. De vestiging van een ELC blijkt in veel gevallen de vestiging van andere pan-Europese activiteiten te stimuleren, waaronder European Headquarters, Shared Services Centers en Call Centers. Logistiek ontwikkelt zich op deze wijze tot een steeds kennis-intensievere activiteit met een aanzienlijke spin off voor de Nederlandse economie.

Deel: ' Europese logistiek van EDC naar ELC '
Lees ook