Provincie Gelderland


Persbericht Eurowerk

Europese miljoenen voor binnenstad Nijmegen

25 januari 1999

Nr. 99-026

De binnenstad van Nijmegen heeft 4,2 miljoen gulden Eurowerksubsidie gekregen voor delen van de uitvoering van het plan Centrum 2000. De Stuurgroep van Eurowerk heeft de Europese subsidies op vrijdag 22 januari toegekend aan twee deelprojecten: Herinrichting Mariënburg Nijmegen (ruim 2,6 miljoen) en Binnenstad Nijmegen (ruim 1,5 miljoen). De subsidies komen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Naast een toename van 70 structurele en 140 tijdelijke arbeidsplaatsen, leveren de twee projecten een grote spin off op voor de aantrekkingskracht van de binnenstad van Nijmegen en voor investeringen van de ondernemers in de binnenstad. De economische impuls van deze projecten is groot. De indirecte effecten liggen onder meer in een hoger bezoekersaantal in de binnenstad en een toename in de bestedingen bij m.n. de horeca.

Cultureel kwartier
Het project Herinrichting Mariënburg richt zich op de bouw van een nieuwe culturele tempel voor de regio "Het Poortgebouw". Daarnaast richt het project zich meer specifiek op de gezamenlijke huisvesting van de culturele instellingen O42 en Cinemariënburg. Het project maakt deel uit van het Cultureel Kwartier dat onderdeel is van het plan Centrum 2000. De concentratie van culturele voorzieningen zal het stedelijke culturele klimaat versterken en geeft daarmee een impuls aan een sterkere economie in de binnenstad. De verwachting is dat de samenvoeging van de diverse culturele instellingen een groter en boven-regionaal bezoekersaantal zal opleveren.

Uitgaansclusters
Met het project Binnenstad Nijmegen worden delen van de binnenstad van Nijmegen opnieuw ingericht, zodat de openbare ruimte een meer samenhangend en uitnodigend geheel wordt. De uitgaansgebieden Grote Markt en Koningsplein/Mariënburgplein worden dusdanig aantrekkelijk ingericht dat er meer bezoekers zullen komen, waardoor de economische ontwikkeling van de stad bevorderd zal worden. De upgrading van de binnenstad zal tevens ten goede komen aan de (inter)nationale uitstraling van de stad en de regio.
Het gebied rond de Grote Markt zal zo worden ingericht dat het kan functioneren als "feestzaal van Nijmegen". Deze ruimte wordt daarmee zeer geschikt voor het houden van evenementen. Het Koningsplein vormt in de toekomst samen met de driehoek van de Mariënburg één ruimte, met de Mariënburgkapel als hoofdmonument. De openbare ruimte van het Koningsplein moet daarom gaan aansluiten op die van de Mariënburg.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
* de projectaanvrager (gemeente Nijmegen, mw. P. Eimers)
* Eurowerk, mw. drs. M.L. Ponsteen, tel. 026-3599186, e-mail: m.ponsteen@prv.gelderland.nl

Deel: ' Europese miljoenen voor binnenstad Nijmegen '
Lees ook