Nationaal Dubo Centrum

maandag 17 juni 2002

Europese ministersconferentie over duurzaam bouwen en wonen

Op 27 en 28 juni aanstaande komen 27 Europese ministers die over de volkshuisvesting gaan, bijeen om in EU-verband te praten over duurzaam bouwen en wonen.

De eerste en tweede conferentie over dit onderwerp werden in 1995 in Denemarken en in 1997 in Nederland gehouden. Na vijf jaar staat dit onderwerp dus nu weer op de agenda voor een vervolg voor de ministers van huisvesting van 27 Europese landen.
Het (Nederlandse) ministerie van VROM als Novem zijn betrokken bij de voorbereiding, waarbij Novem de inhoudelijke voorbereiding van de conferentie voor haar rekening heeft genomen.
Uit 27 landen (de 15 lidstaten plus 12 toetredingslanden) is informatie over beleid en stand van zaken inzake duurzaam bouwen en wonen verzameld. De nadruk bij deze conferentie ligt vooral op milieutechnische en sociale onderdelen van duurzaam bouwen en wonen. Naar verwachting wordt dit materiaal na afloop ook door de Belgen publiek beschikbaar gesteld, samen met de conclusies van de bijeenkomst. Dit materiaal dient vervolgens als basis voor de input in de VN Earthsummit later dit jaar in Johannesburg.

Deel: ' Europese ministersconferentie over duurzaam bouwen en wonen '
Lees ook