CDA

29 september: Europese Netwerkdag voor vrouwen.

Op zaterdag 29 september a.s. organiseert het CDA-Vrouwenberaad een Europese Netwerkdag vanuit regionaal perspectief. De ledendag van het CDAV krijgt daarmee een speciale en vooral Europese uitstraling. Samen met de CDA-Europarlementariërs organiseert het CDAV op drie verschillende lokaties in ons land netwerkbijeenkomsten.

Regio Noord

Aan de orde komen plattelandsontwikkeling in Europa, het project Villages of Tradition en het Europees Jaar van de Talen. CDA-Europarlementarier Maria Martens neemt deel aan deze bijeenkomst.

Regio Zuid/Zuid-West

Grensoverschrijdend veiligheidsbeleid en rampenplannen staan centraal tijdens deze bijeenkomst. CDA-delegatieleider in het Europees Parlement, Hanja Maij-Weggen, neemt aan deze bijeenkomst deel.

Regio Oost/Midden

Gezondheidszorg over grenzen heen is het thema van deze bijeenkomst. CDA-Europarlementarier Ria Oomen-Ruijten neemt deel aan deze bijeenkomst.

U kunt zich opgeven door uw persoonsgegevens en niet te vergeten de regio van uw keuze te sturen naar CDAV, t.a.v. Marijke Houben, Postbus 30453, 2500 GL Den Haag. Fax: 070-3643635, email: CDAV@bureau.cda.nl

De kosten bedragen f 35,-, per persoon, inclusief lunch en eventueel busvervoer, over te maken op postbankrekeningnummer 137000 tnv Centrale Verrekenkas CDA ovv CDAV 29.09.2001. Regio Noord of CDAV, CDAV 29.09.2001 Regio Zuid/Zuid-West of CDAV 29.09.2001 ovv CDAV 29.09.2001 Regio Oost/Midden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Europese Netwerkdag CDA voor vrouwen '
Lees ook