CDA

29 september: Europese Netwerkdag voor vrouwen.

Het CDAV organiseert in samenwerking met de Nederlande EUvrouwen een Europese Netwerkdag met als thema Grenzen overschrijden. Deze dag begint om 10.00 en duurt tot ongeveer 16.00. De dag vindt plaats in drie verschillende regio's: het Noorden, grenzend aan Neder Saksen; het Oosten grenzend aan Noordrijn-Westfalen en het Zuiden, grenzend aan Vlaanderen.
Deelname aan deze dag kost f 35,= inclusief lunch. U kunt zich aanmelden door overmaking van het bedrag op gironummer 137000 t.n.v. Centrale Verrekenkas CDA Den Haag onder vermelding van CDAV 29 september.

Zoekwoorden:

Deel: ' Europese Netwerkdag voor vrouwen. '
Lees ook