De Europese Partij doet aangifte illegale campagnefinancieri

Datum: 31 maart 1999

De Europese Partij doet aangifte illegale campagnefinanciering PvdA en D´66

De Europese Partij heeft bij de Hoofdofficier van Justitie te ´s Gravenhage aangifte gedaan van vermeende illegale campagnefinanciering van de PvdA en D´66.

N.a.v. het artikel “Europees geld naar kas PvdA” in het NRC van vandaag heeft De Europese Partij aangifte gedaan van strafbare feiten. Het gaat hierbij om oplichting (art. 326 Sr) door enkele politieke partijen. Het Europees Parlement en de Europese belastingbetaler worden immers bewogen tot afgifte van geld door “listige kunstgrepen” hetzij door “een samenweefsel van verdichtsels” teneinde enkele nationale politieke partijen wederrechtelijk te bevoordelen. Het artikel “Europees geld naar kas PvdA”, gebaseerd op het boek “Europese idealisten”, van Joep Dohmen, stelt: “De PvdA delegatie in het Europees Parlement heeft de afgelopen jaren illegaal ongeveer een miljoen gulden uit de begroting van het Europees Parlement aangewend voor PvdA verkiezingscampagnes.” Ook wordt in het artikel en het boek melding gemaakt van soortgelijke illegaal aangewende fondsen door D´66. De illegale campagnefinanciering betreft het doorsluizen van Europese gelden naar partijkassen in strijd met een verbod van het Europese Hof van Justitie uit 1986 en in strijd met regels van het Europees Parlement. Tevens wordt gesteld dat van andere nationale partijen onduidelijk is of soortgelijke illegale campagnefinanciering heeft plaatsgevonden. De Europese Partij doet aangifte van deze feiten, gepleegd door de PvdA en D´66 om te voorkomen dat dergelijke praktijken bij de aankomende verkiezingen van het Europees Parlement op 10 juni nog steeds plaatsvinden. Daarnaast zijn en/ of worden andere politieke partijen die zich wel aan de regels houden benadeeld door deze illegale campagnefinanciering. De partij heeft de Hoofdofficier verzocht deze feiten voor 10 juni a.s. te vervolgen. Ook verzoekt de partij om een onderzoek naar de campagnefinanciering met Europese middelen bij andere politieke partijen.

De Europese Partij heeft overigens afgelopen maandag ook een klacht ingediend bij het Hof over de niet vervolging van fraudes van Europarlementariërs.

Informatie: P. Visser
Telefoonnummer: 010-2136218 e-mail: info@europeanparty.org De Europese Partij
Postbus 136

2501 CC Den Haag

Organisatie: DE EUROPESE PARTIJ

adres: Postbus 136

postcode: 2501 CC

woonplaats: Den Haag

Telefoon: 010-2136218

Deel: ' Europese Partij Illegale campagnefinanciering PvdA en D66 '
Lees ook