2226. Raad - ARBEID EN SOCIALE ZAKEN
Go Back INDEX
Press Release: Brussels (29-11-1999) - Press: 382 - Nr: 13457/99
_________________________________________________________________

13457/99 (Presse 382)

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

2226e zitting van de Raad


- ARBEID EN SOCIALE ZAKEN -

Brussel, 29 november 1999

Voorzitters :

mevrouw Sinikka MÖNKÄRE

Minister van Arbeid

mevrouw Maija PERHO

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

van de Republiek Finland

INHOUD

DEELNEMERS

*

BESPROKEN PUNTEN

WERKGELEGENHEIDSPAKKET 4

COMITE VOOR DE WERKEGELEGENHEID 5

DE WERKGELEGENHEIDS- EN SOCIALE DIMENSIE VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ 6

RICHTLIJN BETREFFENDE DE ROL VAN DE WERKNEMERS IN DE EUROPESE VENNOOTSCHAP 9

UITBREIDING VAN DE SOCIALE-ZEKERHEIDSREGELINGEN TOT ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN 10

COÖRDINATIE VAN DE SOCIALE-ZEKERHEIDSSTELSELS 11

SAMENWERKING VOOR DE MODERNISERING VAN DE SOCIALE BESCHERMING 12

RICHTLIJN BETREFFENDE DE MINIMUMVOORSCHRIFTEN INZAKE GEZONDHEID EN VEILIGHEID (TRILLINGEN) 13

VOORSTELLEN VAN DE COMMISSIE UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 13 VAN HET VERDRAG 14

ZONDER DEBAT AANGENOMEN PUNTEN I

EXTERNE BETREKKINGEN I


- Gemengde Commissie EG-EVA I

VISSERIJ I


- Overeenkomst met Angola


_________________

Deel: ' Europese Raad Arbeid en Sociale Zaken '
Lees ook