PERSINFORMATIE

Elly Plooij- van Gorsel (VVD):

"Europese Richtlijn auteursrecht dupeert consument"

De nieuwe Richtlijn dupeert miljoenen burgers in Europa omdat het kopiëren van CD's en televisie-programma's ernstig wordt bemoeilijkt. Dit stelt Elly Plooij, voorafgaand aan de stemming die vandaag in het Europees Parlement (EP) plaatsvindt over een richtlijn die tot doel heeft het auteursrecht in de Unie te harmoniseren en aan te passen aan de nieuwe technologische ontwikkelingen. De bestaande en gevestigde 'inhoud industrie' probeert echter via diezelfde auteursrechtrichtlijn krampachtig haar marktpositie te behouden ten koste van de nieuwe media. Plooij vreest dat het EP kiest voor de bescherming van de belangen van artiesten en kunstenaars terwijl juist wetgeving nodig is waarmee iedereen uit de voeten kan: de kunstenaar, de consument, maar ook de industrie, de media, de serviceproviders en de telecommunicatiesector.

Nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals het internet worden ernstig belemmerd, omdat de richtlijn verschil maakt tussen oude- en nieuwe media en tussen analoge en digitale produkten. Dit gaat in tegen alle afspraken die Europees en internationaal worden gemaakt over regelgeving voor nieuwe technologieën, zoals wetgeving op het gebied van de elektronische handel, waarvoor ook een richtlijnvoorstel op tafel ligt.

Als de Raad de huidige voorstellen van het Parlement overneemt, worden zowel innovatieve bedrijven als consumenten de dupe. Zo zou Philips zijn CD-recorders van de markt moeten halen omdat zelfs het maken van een privé-kopie verboden kan worden. Dit gaat veel verder dan in Amerika waar een vergelijkbaar voorstel met kracht werd verworpen. Europa zet zichzelf daarmee bewust op een achterstandpositie. Dit is desastreus voor het Europese bedrijfsleven en kost banen.

Er zijn drie bedrijfstakken die gebaat zijn bij een sterke copy-right richtlijn: de inhoudindustrie, de netwerkbeheerders en de leveranciers van consumentenelektronica. Volgens Plooij is de balans duidelijk doorgeslagen in het voordeel van de 'content' industrie'. De grootste financiële belangen liggen immers niet zozeer bij de auteurs, maar veel meer bij bedrijven die hun rechten exploiteren. Zij profiteren het meest van de zeer vergaande auteursrechtbescherming. 'Artiesten die in grote getale naar Straatsburg kwamen om hun belangen te verdedigen, laten zich manipuleren en voor het industriële karretje spannen', aldus de Europarlementariër.

Nadere informatie: Ed Slinger (06-53 98 13 81) / 0033388177608

Straatsburg, 10 februari 1999

Deel: ' 'Europese richtlijn auteursrecht dupeert consument' '
Lees ook