Partij van de Arbeid


Europese Sociaal-democraten in Wenen voor steun aan de Balkan

26 juli 1999 Alvaro Pinto

Op donderdag 22 en vrijdag 23 juli j.l. vond in Wenen de Conferentie over de Balkan van de Partij van de Europese Sociaal-democraten (PES) plaats. Bijna alle sociaal-democratische partijen uit Europa waren daar aanwezig, inclusief de partijen uit de Balkan. PvdA-Internationaal secretaris Alvaro Pinto Scholtbach woonde de conferentie bij als lid van de Balkan-werkgroep van de PES. PvdA-Europarlementariër Jan-Marinus Wiersma, coördinator van de Balkan-werkgroep, trad op als rapporteur van de bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op het Stabiliteitspact dat de EU een week later in Sarajevo zal presenteren en op de specifieke rol die door politieke partijen moet worden gespeeld in het proces van democratisering en ontwikkeling van de regio. Naast de politieke committering vanuit sociaal-democratische kant om actief mee te werken aan de uitvoering van het pact, en het perspectief van toenemende integratie in de EU dat aan de Balkan-landen wordt geboden, werd speciale aandacht gegeven aan de situatie in Servië en Montenegro. Overeenstemming was er over het principe dat het pact open moet staan voor steun aan een democratisch Servië, en dat het derhalve niet ter ondersteuning van het regime van Milosevic kan worden ingezet, behalve daar waar het gaat om het bieden van humanitaire hulp aan de bevolking. De prioriteit in de komende tijd zal liggen in het bieden van steun aan de Servische oppositie en aan de onafhankelijke media. Voor dit doel komt er een netwerk binnen de PES, waarin ook de PvdA zitting neemt.

Verder werd afgesproken om eind september in de Macedonische hoofdstad Skopje een sociaal-democratische regionale bijeenkomst te houden, waarin een inventarisatie zal worden gemaakt van de activiteiten van de politieke partijen en hun stichtingen. Doel hiervan is om in overleg met de partners in de regio een betere coördinatie van activiteiten van de grond te krijgen. De PvdA zal actief hier aan mee werken via het internationaal secretariaat en de Alfred Mozer Stichting.

Voor nadere informatie:
Alvaro Pinto Scholtbach, 020-5512223

Deel: ' Europese Sociaal-democraten in Wenen voor steun aan Balkan '
Lees ook