Provincie Zuid-Holland

Persbericht

24-03-2003
Europese steun voor zoetwatervoorziening op Goeree-Overflakkee

De provincie Zuid-Holland ontvangt Europese steun voor het project Integrale Zoetwatervoorziening op Goeree-Overflakkee. De Europese Unie heeft het project een subsidie van zo'n EUR 1.000.000 toegekend uit het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds. Dit fonds richt zich op het verbeteren van plattelandsgebieden. Met de Europese bijdrage worden ecologische verbindingen aan de Noordrand van Goeree-Overflakkee gerealiseerd. Zo komt er ruimte voor natuur en water en komen er nieuwe fiets- en voetpaden.

Het project Integrale Zoetwatervoorziening wordt integraal genoemd omdat het realiseren van de zoetwatervoorziening zowel recreatie als natuur oplevert. In totaal gaat een gebied van zo'n 250 hectare aan de noordrand van Goeree-Overflakkee op de schop. Tussen het waterinnamepunt Zuiderdiep en het aan te leggen waterinnamepunt op 300 meter ten oosten van het gemaal Koert komt de zoetwatervoorziening in de vorm van een open waterloop (kanaal). De totale lengte van het kanaal bedraagt 8500 meter. De waterloop draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit, heeft een waterbergende functie tijdens droge en natte tijden en verbetert de veiligheid van de waterkeringen. Daarnaast zal langs de waterloop tussen de 150 en 200 ha natte natuur (moeras) ontstaan waarlangs fiets- en voetpaden komen.

Het project Integrale Zoetwatervoorziening aan de noordrand van Goeree-Overflakkee maakt onderdeel uit van het Europese Interreg IIIB Noordzee programma. Dit Europese programma richt zich op kwaliteitsverbetering van de ruimtelijke inrichting door internationale samenwerking.

Deel: ' Europese steun voor zoetwatervoorziening op Goeree-Overflakkee '
Lees ook