Ministerie van Financien

Titel: Europese structuurfondsgelden in NederlandInspectie der Rijksfinanciën

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

IRF 1999/698M

18 november 1999

Onderwerp

Europese structuurfondsgelden in Nederland

Naar aanleiding van vragen van het lid Timmermans (PvdA) over de bestedingen van de Europese structuurfondsgelden in Nederland, hebben wij u op 14 april j.l. schriftelijk geïnformeerd. Mede namens de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben wij u de resultaten voorgelegd van een zogenaamde quick scan. In dit overzicht werd voor circa driekwart van de voor Nederland gereserveerde structuurfondsgelden in beeld gebracht welk percentage van de gelden reeds door Nederland was vastgelegd en uitbetaald.

In onze brief van 14 april j.l. hebben wij u tevens een totaal-overzicht op grond van een rijksbrede analyse toegezegd. Met het overzicht dat we u hierbij doen toekomen beogen we u een zo compleet en actueel mogelijk beeld van de voortgang en de prognose van de voortgang van de vastleggingen en de bestedingen van de structuurfondsgelden te bieden.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat de coördinerende ministeries de informatie voor de diverse Doelstellings-Programmas en Communautaire Initiatieven hebben geleverd. De vakministers zijn dan ook primair aanspreekbaar op de voortgangscijfers.

Het kabinet stelt alles in het werk om voor de huidige structuurfondsperiode 1994-1999 alsook voor de nieuwe periode 2000-2006 een zo groot mogelijk uitputting van de voor Nederland gereserveerde bedragen te realiseren.

DE MINISTER VAN FINANCIEN

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN
VOORTGANGSRAPPORTAGE Structuurfondsen 1994-1999 in Nederland

November 1999

Cijfers in (miljoenen) gulden

Beschikbaar:

Reeds vastgelegd: (Meest recente stand 1999)

Reeds vastgelegd: Als percentage van totaal beschikbare bedrag

Reeds betaald: (Meest recente stand 1999)

Reeds Betaald:

Als percentage van totaal beschikbare bedrag

Prognose Vastleggingen

31-12-99:

Prognose Vastleggingen: Als percentage van totaal beschikbare bedrag

Doelstelling 1

EFRO

177

177

100%

70

40%

177

100%

Doelstelling 1

EOGFL / FIOV

64

56

88%

28,5

51%

64

100%

Doelstelling 1

ESF

92,1

56,6

61,5%

38,1

41,4%

92,1

100%

Doelstelling 2

EFRO

939,078

848,067

90%

471,03

50,2%

939,078

100%

Doelstelling 2

ESF

505,8

412,1

81,5%

273,3

54,0%

505,8

100%

Doelstelling 3

ESF


2.115,6


1.903,1

90,0%


1.535,1

72,6%


2.115,6

100%

Doelstelling 4

ESF

357,9

340,5

95,1%

230,8

64,5%

357,9

100%

Doelstelling 5a

EOGFL

Landbouw

254,1

104,9

41,3%

61,1

24,0%

172,1

68%

Doelstelling 5a

FIOV

Visserij

107,1

54,0

50,4%

11,0

10,3%

102,0

95%

Doelstelling 5b

EOGFL / EFRO

293,1

230,9

78,8%

102,0

34,8%

290,9

99%

Doelstelling 5b

ESF

37.7

32,9

84,8%

16,5

43,9%

37,7

100%

CI Interreg

ERDF

333,805

299,3

90%

82,409

24,7%

333,805

100%

CI Resider

ERDF

51,798

49,872

96%

27,5

53,1%

51,798

100%

CI Konver

ERDF

61,398

61,398

100%

16,234

26,4%

61,398

100%

CI MKB

ERDF

22,230

20,63

93%

9,432

42,4%

22,230

100%

CI Urban*

ESF / EFRO

46,7

33,1

70,9%

8,7

18,6%

46,7

100%

CI Leader

EFRO

25,3

24,5

97,0%

11,4

45,1%

25,3

100%

CI Pesca

FIOV

24,0

22,8

95,0%

22,8

95,0%

22,8

95%

CI Employment

ESF

145,7

139,5

95,8%

73,6

50,5%

143,5

98%

CI Adapt

ESF

153,2

127,8

83,5 %

63,0

41,1%

138,2

90%


* De cijfers van Urban zijn grotendeels gebaseerd op de eindstand 1998

VOORTGANGSRAPPORTAGE Structuurfondsen 1994-1999 in Nederland

November 1999

Cijfers in (miljoenen) euro

Beschikbaar:

Reeds vastgelegd: (Meest recente stand 1999)

Reeds vastgelegd: Als percentage van totaal beschikbare bedrag

Reeds betaald: (Meest recente stand 1999)

Reeds Betaald:

Als percentage van totaal beschikbare bedrag

Prognose Vastleggingen

31-12-99:

Prognose Vastleggingen: Als percentage van totaal beschikbare bedrag

Doelstelling 1

EFRO

80,3

80,3

100%

31,8

40%

80,3

100%

Doelstelling 1

EOGFL / FIOV

29,0

25,4

88%

12,9

51%

29,0

100%

Doelstelling 1

ESF

41,8

25,7

61,5%

17,3

41,4%

41,8

100%

Doelstelling 2

EFRO

426,1

384,8

90%

213,7

50,2%

426,1

100%

Doelstelling 2

ESF

229,5

187

81,5%

124

54,0%

229,5

100%

Doelstelling 3

ESF

960,0

863,6

90,0%

696,6

72,6%

960,0

100%

Doelstelling 4

ESF

162,4

154,5

95,1%

104,8

64,5%

162,4

100%

Doelstelling 5a

EOGFL

Landbouw

115,3

47,6

41,3%

27,7

24,0%

78,1

68%

Doelstelling 5a

FIOV

Visserij

48,6

24,5

50,4%

5,0

10,3%

46,3

95%

Doelstelling 5b

EOGFL / EFRO

133,0

104,8

78,8%

46,3

34,8%

132,0

99%

Doelstelling 5b

ESF

17,1

14,5

84,8%

7,5

43,9%

17,1

100%

CI Interreg

ERDF

151,5

135,8

90%

37,4

24,7%

151,5

100%

CI Resider

ERDF

23,5

22,6

96%

12,5

53,1%

23,5

100%

CI Konver

EFRO

27,9

27,9

100%

7,4

26,4%

27,9

100%

CI MKB

EFRO

10,1

9,4

93%

4,3

42,4%

10,1

100%

CI Urban*

ESF / EFRO

21,2

15,0

70,9%

3,9

18,6%

21,2

100%

Leader

EFRO

11,5

11,1

97,0%

5,2

45,1%

11,5

100%

Pesca

FIOV

10,9

10,3

95,0%

10,3

95,0%

10,3

95%

CI Employment

ESF

66,1

63,3

95,8%

33,4

50,5%

65,1

98%

CI Adapt

ESF

69,5

58,0

83,5 %

28,6

41,1

62,7

90%


* De cijfers van Urban zijn grotendeels gebaseerd op de eindstand 1998

Deel: ' Europese structuurfondsgelden in Nederland '
Lees ook