Gemeente Den Haag

2003-03-11: Europese subsidie voor ontwikkeling ondernemersnetwerk


---

Het college van B & W heeft vandaag besloten om 70.690 Euro uit het Europese subsidieprogramma " Doelstelling 2 Den Haag Centrum Zuid" (D2) toe te kennen aan de ontwikkeling van een ondernemersnetwerk in Den Haag Centrum Zuid.

Een hecht netwerk moet de kennis- en informatieoverdracht tussen allochtone en autochtone ondernemers en winkeliers in het programmagebied D2, Den Haag Centrum Zuid, op een laagdrempelige wijze bevorderen. Het netwerk wil een brug slaan tussen ondernemers van kleine en grote bedrijven om vooral expertise uit te wisselen. In de komende twee jaar wordt met de Europese bijdrage van 70.690,= euro, een netwerkconsulent aangesteld en een website en nieuwsbrief ontwikkeld.

Een samenwerkingsverband van de Businessclub van het Volksbuurtmuseum, de Kamer van Koophandel Haaglanden, MKB Den Haag, de stichting Stabij en de stichting Winkels en Bedrijven (SVB) is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project.
De Europese Commissie heeft voor de periode 2000 - 2008 ruim 30 miljoen euro bestemd voor de economische ontwikkeling van het gebied Den Haag Centrum Zuid. Deze subsidie is gekoppeld aan het programma Doelstelling 2 Stedelijke gebieden, dat als doel heeft de economische en sociale omschakeling van achterstandsgebieden te bevorderen. Het college van B & W heeft met de bijdrage hieraan inmiddels vijftien D2-projecten gehonoreerd.

last update: 12-3-2003 8:45:23 ;pag.: 18924; auteur: 616;cat.: 2,Gemeentenieuws ondersteunt het gebruik van scripts niet ... Enable Javascript

Deel: ' Europese subsidie voor ontwikkeling ondernemersnetwerk in Den Haag '
Lees ook