Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

21-12-1999

Europese teken- en opstelwedstrijd

Ieder jaar wordt er in meer dan 30 landen van Europa een teken-en opstelwedstrijd georganiseerd voor scholieren van 10 tot 21 jaar. Deze wedstrijd is een initiatief van de Raad van Europa en wordt ondersteund door de Europese Culturele Stichting, de Europese Unie en in Nederland het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De organisatie in Nederland is in handen van het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs. Het thema van de wedstrijd is: "Naar een verenigd Europa in de 21 ste Eeuw"

Teken of schilder:

Een ontwerp voor een kledingstuk, voertuig of huis in de 21 ste Eeuw, waarin de verscheidenheid van culturen in Europa is terug te vinden.

Of maak een poster met als titel: "Houd Europa schoon"

Maak een opstel, gedicht of schoolkrant met als titel:

"Mijn verantwoordelijkheid als Europees burger"

Het onderwijs in de 21 ste Eeuw: een interactieve Europese school?

Leerlingen kunnen individueel, als duo of als groep meedoen. Naast een schoolprijs zijn er prijzen beschikbaar voor drie verschillende leeftijdscategorieën (10-14, 15-17, 18-21 jaar)

Van ongeveer vijfendertig winnaars ontvangen circa vijfentwintig leerlingen een reis als prijs (uit de laatste leeftijdscategorieën). De winnaars gaan onder meer naar Duitsland, Cyprus, Finland, Frankrijk, Portugal en Slowakije. Ook basisscholen kunnen meedoen.

Scholen die geïnteresseerd zijn kunnen een informatiemap over de organisatie en het thema van de wedstrijd aanvragen á f 7,50 bij het Europees Platform t.a.v. mevrouw J. Wals. Giro 3874870 ten name van Stichting Europrint Alkmaar, onder vermelding Infomap Europa in de school 2000.

Tot 1 maart 2000 kunnen er werkstukken ingestuurd worden.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt S. Schaap, telefoon 0596-639323.

Deel: ' Europese teken- en opstelwedstrijd '
Lees ook