Republic of Croatia : Date of the Parliamentary Elections Go Back

CFSP Presidency Statement: Brussels (26-11-1999) -Nr. 13454/99 (Presse 379)
- CFSP : 117/99


----------------------------------------------------------------------------

Brussel, 26 november 1999
13454/99 (Presse 379)
P 117/99
(OR. en)

VERKLARING VAN HET VOORZITTERSCHAP NAMENS DE EUROPESE UNIE INZAKE DE DATUM VAN DE PARLEMENTSVERKIEZINGEN IN DE REPUBLIEK KROATIË

De Europese Unie volgt van nabij de lopende discussie in Kroatië betreffende de datum van de parlementsverkiezingen die volgens de wet uiterlijk op 27 januari 2000 moeten worden gehouden.

De Europese Unie heeft met bezorgdheid nota genomen van het feit dat ook kort na Kerstmis liggende data als mogelijke verkiezingsdagen zijn genoemd.

De Europese Unie vestigt de aandacht op het feit dat er problemen zouden kunnen ontstaan wat betreft de regelingen voor internationale en nationale waarneming van de verkiezingen indien deze te kort na Kerstmis zouden worden gehouden.

De Europese Unie erkent dat de keuze van de verkiezingsdatum voor Kroatië een soeverein besluit is. Een besluit om de verkiezingen tussen Kerstmis en Nieuwjaar te houden zou evenwel aanleiding geven tot twijfels over de vraag of deze vrij en eerlijk zijn. De OVSE-missie in Kroatië heeft verklaard dat verkiezingen in de Kerstperiode in Europa volstrekt onbekend zijn. De Europese Unie onderschrijft deze verklaring ten volle.---------------------------------------------------------------------------- nl/cfsp/13454.NL9.htm

Deel: ' Europese Unie bezorgd over verkiezingsdatum in Kroatie '
Lees ook