Europese Unie breidt exotenlijst uit met twaalf soorten


BRUSSEL, 20170619 -- Op 19 juni heeft de Europese Raad van Ministers besloten om twaalf invasieve exoten toe te voegen aan de lijst van 37 schadelijke uitheemse planten en dieren die een jaar geleden is vastgesteld. Deze toevoeging houdt in dat onder meer de reuzenberenklauw, de reuzenbalsemien, de nijlgans en de wasbeerhond actief bestreden en beheerd moeten gaan worden. Ook zal de handel in diverse tuinplanten zoals mammoetblad, zijdeplant, lampenpoetsergras en ongelijkbladig vederkruid moeten worden gestaakt. Doel is om de natuur, het waterbeheer en de gezondheid te beschermen tegen deze woekerende soorten.

Bijna een jaar geleden, op 13 juli 2016, stelde de Europese Unie de eerste lijst van 37 exotische planten en dieren vast. Deze moeten op basis van de Verordening Invasieve Uitheemse Soorten in alle landen worden aangepakt om onder meer de inheemse natuur beschermen. De import en verhandeling van deze soorten werd vanaf de officiële publicatie van de lijst (op 3 augustus 2016) verboden. Daarnaast moeten alle EU-landen uiterlijk februari volgend jaar beschikken over beheersmaatregelen om de soorten uit de natuur te verwijderen, dan wel te zorgen dat ze zich niet verder verspreiden.

De Europese Raad van Ministers is het op 19 juni eens geworden over een lijst van twaalf soorten, waarmee de eerdere lijst wordt  uitgebreid.  Het betreft drie dieren (wasbeerhond, muskusrat en nijlgans), zes landplanten (zijdeplant, mammoetblad, reuzenberenklauw, reuzenbalsemien, microstegium en lampenpoetsergras) en drie waterplanten (alligator weed, smalle waterpest en ongelijkbladig vederkruid). Net als voor de lijst van 37 soorten, geldt voor deze exoten dat ondermeer de import, verkoop en het vervoer ervan op het moment van publicatie van de lijst verboden wordt, en dat Nederland verplicht wordt om binnen anderhalf jaar de gevestigde populaties aan te pakken.

Wilfred Reinhold, voorzitter van stichting platform Stop invasieve exoten: “Deze aanvulling is een opsteker voor de natuur, het waterbeheer en de gezondheid. Reuzenberenklauw en reuzenbalsemien komen hier bijvoorbeeld al veel voor en overwoekeren alles. Dat is niet alleen schadelijk voor de inheemse planten, maar ook voor de dieren die daarvan afhankelijk zijn. Dijken, taluds, en oevers worden bovendien gevoeliger voor erosie als ze met deze planten begroeid raken. De reuzenberenklauw kan daarnaast enorme blaren veroorzaken wanneer mensen of dieren ermee in aanraking komen. Toevoeging van deze soorten aan de Europese lijst betekent dat de overheid deze soorten actief moet gaan bestrijden en beheren. Ook staan er diverse planten en dieren op de lijst die nu nog niet of nauwelijks in de natuur of in het water voorkomen, maar die er wel een bedreiging voor vormen. Het is goed dat de import en handel in die soorten wordt verboden, want dat is een hele effectieve manier om introductie en verspreiding tegen te gaan. Ook bij invasieve exoten geldt: voorkomen is beter dan genezen.”

“Het is geweldig dat dit positieve besluit is gevallen, nota bene middenin de Week van de Invasieve Exoten. En dat is nog niet alles: de volgende aanvulling op de lijst wordt volgend voorjaar verwacht,” aldus Reinhold.


Deel: ' Europese Unie breidt exotenlijst uit met twaalf soorten '


Lees ook