Somalia : 7th Summit of Heads of States and Government- Djibouti 26/11/99
Go Back INDEX
Press Release: Brussels (03-12-1999) - Press: 392 - Nr: 13689/99
_________________________________________________________________

Brussel,
3 december 1999

13689/99 (Presse 392)

P 120/99

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Somalië

De Europese Unie is ingenomen met het op 26 november door de 7e Top van staatshoofden en regeringsleiders van de IGAD in Djibouti aangenomen besluit om het door haar voorzitter, president Isamail Omar Guelleh van Djibouti genomen initiatief inzake de crisis in Somalië te onderschrijven en ten volle te steunen.

De Unie zal zich gaarne buigen over de gedetailleerde voorstellen en het mechanisme voor de toepassing ervan, welke de IGAD in samenwerking met het Permanent Comité voor Somalië zal uitwerken. Op deze basis zal de steun van de EU bekeken worden in het licht van de conclusies van de op 19-20 oktober 1999 in Rome gehouden vergadering van het Comité voor Somalië van het IGAD-partnerforum en van de door dat Comité gekozen benadering ten faveure van de inrichting van regionale bestuursstructuren, op basis van participatieprocessen waarbij de civiele maatschappij ten volle betrokken is. Die structuren dienen aan de basis te liggen van een toekomstige nationale regering waarbij de soevereiniteit en eenheid van Somalië wordt gevrijwaard.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus en Malta en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.


________________________
_________________________________________________________________

nl/cfsp/13689.nl9.htm

Zoekwoorden:

Deel: ' Europese Unie steunt crisis in Somalie '
Lees ook