Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de TweedeKamerderStaten-Generaal

Binnenhof4

Den Haag

Directie Integratie Europa

Afdeling EU-Intern

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag


Datum

7 maart 2003

Behandeld

Aino Jansen


Kenmerk

DIE-108/03

Telefoon

3484373


Blad

1/2

Fax

3484086


Bijlage(n)

1

E-Mail

aino.jansen@minbuza.nl


Betreft

Europese voorjaarsraad 2003; bilateraal initiatief over interne markt voor diensten

Zeer geachte Voorzitter,

In de aanloop naar de Europese Voorjaarsraad van 21 maart 2003 hebben de premiers van Nederland en Ierland een gezamenlijk paper aan het Griekse Voorzitterschap aangeboden waarin zij aandacht vragen voor de verdere liberalisering van de interne markt voor diensten.

Hierbij sturen wij u het Engelstalige document toe. Een kopie van de brief zal worden toegezonden aan de Voorzitter van de Europese Commissie en regeringsleiders van de lidstaten en de kandidaat-lidstaten van de Europese Unie.

De Minister van Buitenlandse Zaken De Minister van Economische

Zaken

Mr. J.G. de Hoop Scheffer Drs. J.F. Hoogervorst

De Staatssecretaris voor Europese Zaken

Mr. drs. A. Nicolaï

===

Deel: ' Europese voorjaarsraad 2003; bilateraal initiatief over interne markt '
Lees ook