Gemeente Rotterdam


Eurosport niet in standaardpakket

27-01-99

Het College van B. en W. heeft in overleg met ENECO het standaardpakket 1999 voor radio en televisie vastgesteld. Het nieuwe standaardpakket wordt met ingang van 1 maart doorgegeven. In december 1998 heeft de Programmaraad advies uitgebracht over de samenstelling van het standaardpakket dat 24 tv-kanalen en 33 radiokanalen bevat. Bij de vaststelling van het standaardpakket kan het College slechts in uitzonderlijke gevallen afwijken van het advies van de Programmaraad. Het College heeft het advies van de Programmaraad getoetst aan de afgesproken criteria en de wettelijke bepalingen. De raadscommissie voor Kunstzaken en Mediabeleid heeft het advies in januari besproken.

Televisie

Met uitzondering van enkele voorstellen volgt het College het advies van de Programmaraad voor de samenstelling van het standaardpakket voor televisie.

Zo wordt, in tegenstelling tot het advies van de Programmaraad Eurosport niet in het standaardpakket opgenomen. Eurosport wil tegen betaling voor doorgifte in het standaardpakket worden opgenomen. Het advies van de Programmaraad is daarom in strijd met het criterium dat geen vergoeding wordt gegeven voor doorgifte in het standaardpakket. Het College vreest bovendien dat betaling voor doorgifte van een commerciële zender een precedentwerking kan hebben naar andere commerciële zenders. Dit zou tariefsverhogingen voor de abonnee tot gevolg hebben.

Op dit moment wordt er alleen betaald voor doorgifte van Discovery, omdat deze zender is gericht op educatie en informatie. Bij de introductie van betaal-tv zal worden bezien of de uitzonderingspositie voor Discovery wordt voortgezet. Bij betaal-tv zitten zenders achter een decoder. De abonnee kan tegen betaling een eigen pluspakket kiezen. ENECO wil in september 1999 met betaal-tv beginnen om de abonnees in de toekomst meer keuze te bieden. Als Eurosport dat wenst kan de zender in een pluspakket worden opgenomen.

De door de Programmaraad geadviseerde kanaaldeling van RTL5 met Cartoon Network staat op gespannen voet met het gegeven dat kanaaldeling alleen is toegestaan als de betrokken zenders daarmee instemmen. De Holland Media Groep (eigenaar van RTL) heeft bezwaar tegen kanaaldeling. Het besluit van het College van B. en W. is mede ingegeven door recente plannen van RTL om de programmering uit te breiden.

Nu Eurosport vervalt kunnen zowel Cartoon Network als RTL5 integraal in het standaardpakket worden opgenomen. Op deze wijze wordt het advies van de Programmaraad zoveel mogelijk gevolgd. Voor de geadviseerde kanaaldeling van Discovery en CNE (Chinese doelgroep), die op technische problemen stuit bij ENECO is een oplossing gevonden in de eigen capaciteit van ENECO. CNE komt daardoor buiten het standaardpakket voor de kleine Chinese doelgroep beschikbaar. Deze oplossing heeft tevens tot gevolg dat Discovery een volledig eigen kanaal kan behouden.

Het College volgt het advies van de Programmaraad om de Hindoestaanse zender Asianet en Atlantis-TV niet in het standaardpakket op te nemen. De raadscommissie voor Kunstzaken en Mediabeleid heeft vrijwel unaniem bepleit om Asianet wel op te nemen. Op dat moment was nog niet bekend dat Asianet en Zee TV geld vragen voor doorgifte.

Enkele commissieleden pleitten tevens voor opname van Atlantis TV. Het advies van de Programmaraad ten aanzien van Asianet en Atlantis-TV is echter niet in strijd met de criteria, waardoor er geen grond is van het advies af te wijken.

ENECO onderzoekt de mogelijkheden om zowel Asianet als de Hindoestaanse zender Zee TV, vooruitlopend op de introductie van betaal-tv toch door te geven. Dit zal echter niet met ingang van 1 maart zijn gerealiseerd.

Radio

Het College volgt de Programmaraad in het advies voor de doorgifte van radiokanalen. Dit betekent dat de Concertzender terugkomt op de kabel met een eigen kanaal. Ook Q-radio, een station dat muziek biedt uit Afrika, Zuid-Amerika en het Caribische gebied krijgt een eigen kanaal. De Tweede Kamerlijn gaat een kanaal delen met de Turkse zender Radyo Zafer. Dit is mogelijk omdat de Tweede Kamerlijn in het weekend niet in gebruik is. Business News en JFK Jazzradio worden niet meer opgenomen in het standaardpakket.

De raadscommissie voor Kunstzaken en Mediabeleid heeft bepleit om de Hindoestaanse zender radio Amigo in het standaardpakket op te nemen in plaats van Radyo Zafer. Omdat het advies van de Programmaraad niet in strijd is met de criteria kan hiervan niet worden afgeweken. Voor de doelgroep van radio Amigo is er al een zender in het standaardpakket, namelijk Radio Amor.

Met betrekking tot JFK Jazz Radio heeft de raadscommissie de Programmaraad gevraagd het advies om de zender niet op te nemen, nader te bezien. Dit heeft echter niet geleid tot een gewijzigd advies.

Deel: ' Eurosport niet in standaardpakket televisie Rotterdam '
Lees ook