Prof. Anton van der Geld ontvangt Eurotoppers Van Rompuy, Kroes en Reding


Uitreiking van de Benelux-Europa Prijs

BREDA, 20100611 -- Om te spreken over de toekomst van Europa haalt prof. Anton van der Geld de eerste president van Europa, Herman Van Rompuy, en de eurocommissarissen Neelie Kroes en Viviane Reding uit Luxemburg naar het Kasteel van Breda. Zij zullen daar op zaterdag 12 juni om 11.00 uur temidden van honderden genodigden hun gedachten over de toekomst van de Europa overbrengen en onthullen. Dit thema heeft de voorzitter prof. Anton van der Geld van het BeNeLux-Universitair Centrum gekozen in verband met de tiende uitreiking van de Benelux-Europa Prijs. Europa baart ons nu zorgen op economisch, maar zeker ook op sociaal gebied.

Niet voor niets ontvangen deze drie echte Europeanen de prijs van de 'hoop' op wat zij kunnen verrichten.

Hoe de samenwerking in Europa concreet kan worden, zullen op die dag vijf functionarissen van politie en justitie vanuit hun opmerkelijke onderzoeksprojecten aan ons voorleggen.

De Benelux-Europa Prijs is een prestigieuze prijs, die eerder ging naar premier Balkenende en Pieter van Vollenhoven, de toenmalige premiers Martens en Verhofstadt, de ministers Bot en Korthals Altes, en EU-commissievoorzitter Santer uit Luxemburg.

Europresident Herman Van Rompuy krijgt de prijs omdat hij in al zijn politieke functies pal blijft staan voor de menselijke waarden en normen, en die hij, gestuurd door kennis, tot uiting brengt in zijn verbindende werk. Hiermee treft hij de kerngedachte van het BeNeLux-Universitair Centrum, dat in zijn wetenschappelijk en cultureel werk steeds zoekt naar de menselijke aspecten van leven en werken.

Mevrouw Neelie Kroes wordt met de Benelux-Europa Prijs geerd voor wat zij aan haar commissariaat en in het algemeen aan haar werk heeft gegeven: kennis, energie en volharding. Zij is een rots in de branding voor de moraliteit in handel en politiek in een Europa waarin man en vrouw gelijkwaardig kunnen opereren.

Eurocommissaris Reding is haar studie menswetenschappen trouw gebleven in haar voortdurende aandacht, te midden van haar politieke taken, voor de taal en cultuur als centrale kracht in het Europese burgerschap. Zij weet aan de Benelux en Europa een menselijk gezicht te geven en daarmee de toekomst voor de individuele burger uitzicht te geven op een betrokken Europa.

Vijf functionarissen van politie en justitie zullen toelichting geven op hun onderzoeksprojecten in Europa, die aansluiten bij de jongste ontwikkelingen binnen politie en justitie.
Zij handelen over: - het gevoelige probleem van de criminaliteit op de luchthavens, - effectieve opsporing van woninginbraken door rondtrekkende bendes, - de aanpak van ladingdiefstallen over de grenzen heen, - het gezamenlijk bestrijden van de misdaad in de Belgisch-Nederlandse grensstreek, - de inzet van nieuwe technieken bij de identificatie van verdachten.

Programma op 12 juni 2010
10.15 uur Registratie, legitimatie en ontvangst: Kasteel van Breda KMA, ingang via Kraanstraat 4, 4811 MA Breda.
E-mail: info@benelux-universitair-centrum.org, tel.mobiel: 0032/478206491, en 06-22235743.
11.00 uur Opening door prof. dr. Anton van der Geld, voorzitter en gastheer. Vervolgens drie toespraken over de toekomst van Europa, prijsuitreiking en uitreiking van de certificaten door de ambassadeurs L. Carbonez (Belgi), J.-M. Hoscheit (Luxemburg) en lt.-generaal D. van Putten (Koninklijke Marechaussee Nederland). Slottoespraak door minister Mark Eyskens, oud-premier van Belgi.
13.00-13.30 uur Persconferentie.
13.30-14.30 uur Receptie in de Zaal van het Kasteel.

Stichting BeNeLux-Universitair Centrum voor wetenschap, cultuur en humaniteit in Europa


Deel: ' Eurotoppers Van Rompuy, Kroes en Reding in het Kasteel van Breda '
Lees ook