Uit: PH Nieuwsbrief 207.10

wekelijkse nieuwsbrief van de Disciplinegroep Public Health
van het Julius Centrum te Utrecht

EUTHANASIE ANDERS BEKEKEN: EEN BOEKBESPREKING

Euthanasie anders bekeken is de titel van een boek geschreven door psycholoog en euthansie expert Hans van Dam. hij deed dat in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE). Belangrijke reden voor het uitbrengen van het boek is dat de huidige onderzoekingen op het gebied van het handelen rond het levenseinde vooral op basis van studies bij artsen is gedaan. Dit boek doet een verslag van onderzoek naar de beleving van nabestaanden van patiënten waarbij euthanasie is toegepast. Het onderzoek is uitgevoerd door het houden van veertien diepte - interviews. In de nabeschouwing geven de directeur en de voorzitter van de NVVE een slotwoord. De interviews zijn gerangschikt in tien hoofdstukken naar soorten problemen die zich voordeden. De titels zijn treffend gekleurd door de inhoud. Een ervaring weerspiegelt het euthanasieproces als chaos: werkelijk alles ging mis. Een aantal ervaringen betreft de onduidelijkheid bij artsen die niet overweg kunnen met hun rol. Ook de patiënt weet niet altijd wat te beslissen, maar de radeloosheid neemt toe indien steun van de arts ontbreekt. Ook wordt een situatie beschreven waarin er geen euthanasie wordt toegepast, maar een familielid uitrekende dat het infuus met morfine verrassend snel was doorgelopen.Enkele andere hoofdstukken betreffengoede ervaringen met het euthanasieproces, waarin helderheid is over de afspraken en empathie in de begeleiding. De interviews zijn verhalend van aard, lezen vlot en zijn uiterst indringend geschreven. Het boek levert een inzicht hoe wisselend de praktijk kan verlopen en welke impact euthanasie heeft voor alle betrokkenen.

Van het boek valt veel te leren. Deze boekbesrpeking is van de hand van Aernout Tenhaeff, arts MG, forensisch geneeskundige. De bibliografische gegevens van het boek zijn: Hans van Dam, Euthanasie - de praktijk anders bekeken, Uitg Libra & libris, Veghel, 2005, isbn: 90-808150-2-0

VERANTWOORDING

Wil je meer weten of een activiteit bijwonen naar aanleiding van een bericht, neem dan contact op. Wil je delen van de nieuwsbrief verspreiden onder collega's, doe dat. Je collega's kunnen zich ook aanmelden voor rechtstreekse toezending. Je meldt je aan en af door een mail te sturen naar Guus.Schrijvers@wxs.nl

De nieuwsbrief is gericht aan een aantal relaties van de Disciplinegroep: collega's binnen en buiten het Julius Centrum, pao- en keuzeblok studenten, gastdocenten, stage-verleners aan co assistenten Sociale Geneeskunde, onderzoeksrelaties, subsidiënten en overigen die geïnteresseerd zijn in Utrechts Volksgezondheids onderwijs en in onderzoek naar zorginnovaties, ketenzorg en transmurale zorg. De Nieuwsbrief verschijnt wekelijks op zondag of maandag. Eerdere edities tref je aan vanaf nr 65 op de internetsite www.integratedcare.nl Opsteller van deze nieuwsbrief is:

Guus Schrijvers
Hoogleraar Structuur en functioneren van de Gezondheidszorg
Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde
Universitair Medisch Centrum Utrecht
email: a.j.p.schrijvers@umcutrecht.nl
tel 030 250 9359

Deel: ' Euthanasie anders bekeken (boekbespreking) '
Lees ook