RPF

Christenen in beweging

Euthanasievoorstellen leiden tot bidstonden in het hele land

(persbericht, 16 september 1999)

De voorstellen van het kabinet inzake abortus provocatus en euthanasie veroorzaken onrust in de samenleving. Christenen en anderen ervaren deze voorstellen als een verdere aantasting van de bescherming van het leven.

De oproep van de heer Arie Slob uit Zwolle (zie bijlage), ondersteund door de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) en GPV, RPF en SGP heeft ertoe geleid dat christenen overal in het land aan de vooravond van Prinsjesdag (en daarna) bijeenkomsten van bezinning, verootmoediging en gebed organiseren.

Op dit moment staat vast dat in de steden en dorpen die vermeld worden op bijgaande lijst een bijeenkomst georganiseerd wordt. In een onbekend aantal andere plaatsen wordt een bijeenkomst voorbereid. Omdat er geen sprake van een landelijke gecoördineerde actie is het overzicht niet volledig en is het aantal plaatsen waar een bijeenkomst wordt gehouden waarschijnlijk groter.

Deel: ' Euthanasievoorstellen leiden tot bidstonden '
Lees ook