Lever commentaar op de Code Rendement en Risico

Op de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl) is de mogelijkheid geopend om een bijdrage te leveren aan de evaluatie van de Code Rendement en Risico. Algemeen directeur Fischer van het Verbond van Verzekeraars sprak de hoop uit dat consumenten, assurantietussenpersonen, verzekeraars en andere belanghebbenden gebruik zullen maken van de gelegenheid om hun mening en commentaar te geven op de Code Rendement en Risico. "Met de reacties zullen we ons voordeel doen; we zullen ze gebruiken om de voorlichting aan de consument over levensverzekeringen verder te verbeteren, want daar gaat het tenslotte om."

De Code Rendement en Risico is in 1998 door het Verbond van Verzekeraars in nauwe samenwerking met de Consumentenbond opgesteld en beoogt de consument expliciet te wijzen op het rendement en risico verbonden aan levensverzekeringen en spaarkasovereenkomsten. Destijds is afgesproken de Code na twee jaar te evalueren. De evaluatie van de Code Rendement en Risico vindt plaats aan de hand van een consumentenonderzoek en de ervaringen van de Toetsingscommissie Code Rendement en Risico. Deze onafhankelijke Toetsingscommissie ziet erop toe dat verzekeraars de Code correct naleven. Binnenkort brengt de Toetsingscommissie haar eerste jaarverslag uit.
Bezoekers van de website van het Verbond van Verzekeraars kunnen vanaf vandaag reageren op de stelling van de week. Het Verbond zal alle reacties die binnenkomen meenemen in de evaluatie van de Code. Ook kan de bezoeker doorklikken naar voorlichtingsuitgaven van het Verbond over de Code Rendement en Risico.
De leden van het Verbond is gevraagd op de eigen internetsite (banner) aandacht te vragen voor de evaluatie van de Code via de Verbondssite.
Persinformatie: Anky van Leeuwen, e-mail: jleeu@verzekeraars.nl

Den Haag, 23 maart 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Evaluatie Code Rendement en Risico bij verzekeraars.nl '
Lees ook