Gemeente Rotterdam

Evaluatie COT: 'brand visserijschip De Friesland goed bestreden'
(31-01) De brand op het visserijschip "De Friesland" is goed bestreden en feitelijk is er geen sprake geweest van een onbeheersbare situatie. Dat is de algemene conclusie van het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement in hun evaluatie van de gebeurtenissen rondom de brand op het schip op 6 maart 2002.

De evaluatie is deze week aan de burgemeesters Bruinsma, Scheeres en aan burgemeester Opstelten in zijn functie als voorzitter van de Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond (RHRR) aangeboden.

In het rapport De brand op het vissersschip "De Friesland", een evaluatie van de gebeurtenissen op 6 maart 2002 evalueert het COT de brand in de Vulcaanhaven in de gemeente Vlaardingen. Deze brand had tevens een forse rookontwikkeling op het grondgebied van Schiedam tot gevolg. Omdat het hier ging om een bovenlokale ramp was het op grond van de Wet rampen en zware ongevallen een verplichting bij de gemeenten Vlaardingen en Schiedam om de gebeurtenissen te evalueren. Ook werd in de regionale veiligheidsstaf afgesproken dat er een evaluatie moest volgen.

Het COT stelt in het rapport dat de organisaties betrokken bij de rampenbestrijding adequaat hebben opgetreden en dat in een korte tijdspanne de verschillende multidisciplinaire en mono-disciplinaire actiecentra en meldkamers zijn geactiveerd. De ernst om omvang van de gebeurtenis bleek achteraf erg mee te vallen en mede daardoor was er slechts kortstondig sprake van een kritieke situatie. Ongeveer vier uur na de melding was de scheepsbrand al onder controle.

Het COT trekt voorts ook conclusies met betrekking tot de organisatiestructuur van de rampenbestrijding, alarmering en communicatie en sirenes en maatschappelijke gevolgen. Zo stelt het COT met betrekking tot dit laatste dat de maatschappelijke gevolgen van het laten afgaan van sirenes in een bepaald gebied groot zijn. Veel burgers reageerden relatief nonchalant op de sirenes en gingen door met hun activiteiten. Dit onderschrijft het belang van preventieve voorlichting op dit gebied.

De conclusies en aanbevelingen worden onderschreven door de betrokken burgemeesters. Zij zullen die op korte termijn in hun colleges en in RHRR verband bespreken.

Deel: ' Evaluatie COT 'brand visserijschip De Friesland goed bestreden' '
Lees ook