Gemeente Breda


WAT BETEKENT MILIEU VOOR DE KWALITEIT VAN DE STAD?

Wat betekent milieu voor de kwaliteit van de stad? Dat is de centrale vraag bij de evaluatie van het gemeentelijk milieubeleid, die de komende maanden plaatsvindt. Het GMP (Gemeentelijk Milieubeleidsplan) geeft aan dat elke vier jaar een evaluatie wordt uitgevoerd. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft opdracht gegeven de evaluatie en de contouren voor het vervolg van het Bredase milieubeleid uit te werken. Dit moet uiteindelijk uitmonden in een besluit over de milieuambities van de gemeente Breda. Bij de evaluatie worden onder meer betrokken de leden van het Lokaal Milieuplatform, natuur- en milieugroeperingen en de raadsleden. De evaluatie en aanzet voor het vervolg van het beleid staan gepland voor december 1999.

De betrokkenen bij de evaluatie krijgen vragen voorgelegd over de trends, ontwikkelingen en ambities op het gebied van milieu. Deze meningen vormen de basis van een eerste notitie over de volgende fase van het Bredase milieubeleid.

Het Gemeentelijk Milieubeleidsplan heeft als hoofddoelstelling, het ontwikkelen en instandhouden van een leefbare en duurzame stad. Dit doel is uitgewerkt naar de thema's energie, verkeer en vervoer, water, landschap en natuur, afval en secundaire grondstoffen. Verder hebben allerlei organisaties zoals andere overheidsorganisaties, bedrijven, onderwijsinstellingen en ook burgers zelf een belangrijke rol bij het uitvoeren van de activiteiten van het GMP.

Verschillende organisaties en personen die betrokken zijn bij het GMP wordt om medewerking verzocht bij de evaluatie. Bredase burgers die een reactie willen geven op de laatste vier GMP-jaren of suggesties hebben voor de volgende fase van het milieubeleid, worden uitgenodigd deze naar de gemeente te zenden (t.a.v. dienst RME, mw. M. van Eupen, Postbus 3920, 4800 DX BREDA).

Daarnaast leveren Burgerenquête en Milieumonitor informatie over milieuonderwerpen.

Breda, 20 oktober 1999

Deel: ' Evaluatie gemeentelijk milieubeleid Breda '
Lees ook