Nummer                       2008031GO                       Datum                       1 februari 2008  Evaluatie graffitiproblematiek Binnenstad  In 2006 heeft het college besloten om te starten met het pilotproject:  'aanpak graffiti Binnenstad' met als doel het terugdringen van graffiti. De werkwijze is  dat er op kosten van de gemeente een eenmalige grote schoonmaak plaatsvindt.  Daarnaast krijgen huiseigenaren de mogelijkheid om een (gesubsidieerd) schoonmaak-  contract af te sluiten.                   Uit de evaluatie van het pilotproject Binnenstad blijkt dat er veel graffiti is verwijderd maar    at handhaven door politie en gemeente moeilijk is. De Binnenstad heeft een geheel eigen  d                         affitiproblematiek: spuiters trekken vanuit de hele stad hiernaartoe en er is weinig sociale  gr                           ontrole. Ook zijn er relatief weinig schoonmaakcontracten met huiseigenaren afgesloten.  c                           et college wil geen nieuwe pilots maar wil onderzoeken wat de kosten zijn voor het  H                            erwijderen van graffiti van particuliere eigendommen door de gemeente zelf. Dus zonder  v                           choonmaakcontracten met huiseigenaren. De belangrijkste reden hiervoor is dat de graffiti  s                           p gemeentelijke eigendommen is gedaald. Consequent schoonmaken heeft dus een positief  o                           ffect op de hoeveelheid terugkerende graffiti. Dit is een kostbare aanpak maar kan op  e                          ermijn meer kosten besparen dan de huidige graffitiaanpak.  t                           Naast het onderzoeken van de kosten worden ook de mogelijke (juridische) problemen van       eze aanpak in kaart gebracht. Bijvoorbeeld hoe er toestemming van de objecteigenaren  d                            erkregen kan worden en welke maatregelen mogelijk zijn als deze toestemming niet  v                            geven wordt. In april 2008 besluit het college op basis van de huidige pilotprojecten en  ge                           het onderzoek op welke manier de gemeentebrede aanpak vervolgd wordt. Tot dan wordt de      huidige aanpak van graffiti in het centrum voortgezet.              Illegale graffiti kan gemeld worden bij het Centraal Meldpunt van de gemeente Tilburg      telefoonnummer 0800 ­ 1920.                  Meer informatie                       Marlies van Brunschot, woordvoerder telefoon 013 542 9705             Natasja Bruëns, Themacommunicatie telefoon 013 542 9809            ---- -- 

Deel: ' Evaluatie graffitiproblematiek Binnenstad '
Lees ook