Gemeente Den Helder

Weeknieuws

evaluatie hondenpoepbeleid

betreft:
week: week 27

Op dinsdag 13 juli zal de informele behandeling van het evaluatierapport over het hondenpoepbeleid plaatsvinden. Het hondenpoepbeleid werd op 1 oktober 1997 ingevoerd. Medewerkers van de Milieudienst hebben sinds die tijd nog twee tussenevaluaties gehouden. Ook zijn er schriftelijke reacties op het beleid binnengekomen bij de Milieudienst. Alle verzoeken, meningen en knelpunten zijn nu verwerkt in een formeel evaluatierapport. In het rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder: het verminderen van het aantal hondenroutes, het uitbreiden van de losloopgebieden, de controle-uren van de milieu-inspecteurs meer afstemmen op de uitlaattijden, en een proef doen met het opruimen van hondenpoep in het centrumgebied door de gemeente.

eerst informeel vergaderen, daarna besluiten nemen

Dinsdag 13 juli a.s. vergadert de raadscommissie voor Milieuzaken over de onderwerpen uit het evaluatierapport. Voor de pauze gebeurt dit op informele wijze. Dat wil zeggen dat in dit deel van de vergadering geen besluiten worden genomen. De raadsleden die zitting hebben in de commissie Milieuzaken willen namelijk eerst hun oor te luisteren leggen bij de inwoners van de gemeente. Iedereen kan tijdens deze vergadering met de raadsleden van gedachten wisselen over het hondenpoepbeleid. U bent dus van harte welkom.

De vergadering wordt gehouden in het stadhuis en begint om 19.30 uur. Voor het informele deel is anderhalf uur uitgetrokken. Na de pauze begint om 21.30 uur het formele deel van de vergadering. Wie in het formele gedeelte van de vergadering zijn stem wil laten horen, moet dit vooraf melden. U kunt zich hiervoor opgeven bij de afdeling Klantenservice van de Milieudienst, telefoonnummer 671 601 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur). Hier kunt u ook een samenvatting van het evaluatie-rapport aanvragen. Het evaluatierapport kunt u vanaf 6 juli inzien bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis, bij het Service Informatie Punt in Julianadorp (Boterzwin 3435) en bij alle bibliotheken.

Nadat het college van burgemeester en wethouders en de raadscommissie akkoord zijn gegaan met (de voorstellen uit) het evaluatierapport, wordt een nieuwe hondenpoepplattegrond uitgegeven. Hondenbezitters en degenen die tijdens de vergadering van 13 juli aanwezig zijn krijgen deze nieuwe plattegrond automatisch toegestuurd (oktober/november). Ook worden de nieuwe plattegronden op deze gemeentelijke voorlichtingspagina gepubliceerd.

_________________________________________________________________

laaste verandering: juli 08, 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Evaluatie hondenpoepbeleid Den Helder '
Lees ook