expostbus51


MINISTERIE BZ/OS

https://www.os.minbuza.nl

MINOS: Evaluatie positief over Nederlandse hulp aan Palestij..

Evaluatie positief over Nederlandse hulp aan Palestijnse gebieden

De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken is positief over het effect van de Nederlandse hulp aan de Palestijnse gebieden.
Dit blijkt uit een evaluatie van die hulp in de periode 1994 tot 1999 die vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden. In totaal gaf Nederland 257 miljoen gulden voor de verbetering van de kwaliteit van het bestuur en voor de sociaal economische ontwikkeling van de Palestijnse gebieden. Nederland leverde daarmee indirect een bijdrage aan het vredesproces in het Midden Oosten.

Het Nederlandse ontwikkelingsprogramma ging van start na de 'Oslo akkoorden' uit 1993. Vanaf dat moment kreeg de Palestijnse Autoriteit zelfbeschikking over belangrijke delen van de Gaza Strook en delen van de West Bank. In 1994 vond een donorconferentie plaats.

Tijdens de conferentie werd 4 miljard $ dollar toegezegd door de internationale gemeenschap. Hiervan is tot op heden 2,5 miljard uitgekeerd. Nederland besteedde tussen '93 en '99 257 miljoen gulden aan een breed scala van activiteiten en middelen. Daaronder viel onder meer de bouw van scholen, aanschaf van schoolboeken, verbetering van
drinkwatervoorziening en riolering en de leverantie van passagiersbussen.

Tegelijkertijd werd geld besteed aan verbetering van het bestuur, de private sector, de mensenrechtensituatie en studies over watergebruik. Daarnaast was geld gereserveerd voor de aanleg van een haven in Gaza.

De IOB concludeert in haar evaluatie dat de meeste hulpactiviteiten een effectieve bijdrage vormden aan de sociaal economische ontwikkeling van het Palestijnse volk en aan een beter functionerend bestuur. De verbetering van de situatie van mensen heeft bijgedragen aan het verminderen van sociale onrust in de gebieden. IOB waarschuwt voor de kwetsbare situatie in de Palestijnse gebieden. Niet alleen de haperende voortgang in het vredesproces, het uitblijven van een open verbinding tussen de Gaza Strook en de West Bank en de uitgestelde aanleg van de haven maar ook zwakke punten in het bestuur van de Palestijnse gebieden kunnen het effect van de hulp alsnog ongedaan maken.
Op de lijst van landen waarmee Nederland een structurele bilaterale ontwikkelingsrelatie onderhoudt staan de Palestijnse gebieden genoemd als een van de drie uitzonderingsgebieden waar Nederland nog ruim vier jaar activiteiten wil blijven ontplooien.

Deel: ' Evaluatie Nederlandse hulp Palestijnse gebieden positief '
Lees ook