ministerie van economische zaken - persbericht 128

datum: 20-08-1999

jorritsma in evaluatie: nieuwe winkeltijdenwet heeft aan verwachtingen voldaan

de ruimere openstelling van winkels nadat op 1 juni 1996 de nieuwe winkeltijdenwet in werking is getreden, is goed ingeburgerd. grote aantallen consumenten maken gebruik van de avondopenstelling en de koopzondag. binnen de detailhandel heeft de verruiming van de openstelling als een banenmotor gewerkt. hoewel de winkeltijdenwet de trend naar grootschaligheid enigszins heeft versterkt, is dit maar heel beperkt gebleken. de verruiming van de winkeltijden heeft aan de verwachtingen voldaan.
dit schrijft minister jorritsma van economische zaken in een brief aan de tweede kamer waarin zij de effecten van de verruiming van de winkeltijden evalueert. de evaluatie, die mede is gebaseerd op een vorig jaar juni naar de tweede kamer verzonden inventarisatie van de effecten door kpmg bureau voor economische argumentatie, geeft haar geen aanleiding om wijzigingen van de winkeltijdenwet voor te stellen.
de gedachte dat ruimere winkeltijden de komst van een 24-uurs economie stimuleren, moet volgens de minister op grond van de inventarisatie van de hand worden gewezen. de activiteiten buiten de traditionele winkeltijden zijn weliswaar toegenomen, maar van een ongebreidelde groei is geenszins sprake. een groot aantal winkels sluit nog steeds op traditionele tijden de deuren. de winkels die wel van de mogelijkheid tot avondopenstelling gebruik maken, voorzien duidelijk in een behoefte van de consument. voor de consument betekent deze winkelgelegenheid een mogelijkheid om de stress en tijdsdruk van het nog even snel na werktijd boodschappen moeten doen te vermijden.
ook de koopzondagen dragen niet bij aan de komst van een 24-uurseconomie. nog steeds zijn de meeste winkels op zondag gesloten. koopzondagen hebben vooral het karakter van een funshopdag, waar vaak in gezinsverband gebruik van wordt gemaakt.
een ruime meerderheid van de gemeenten in nederland kan volgens minister jorritsma met het huidige maximum van twaalf toegestane koopzondagen uit de voeten. ze heeft wel sympathie voor de wens van mkb nederland en de raad nederlandse detailhandel om het aantal door gemeenten toe te wijzen koopzondagen uit te breiden, maar acht een dergelijke wetswijziging niet opportuun. binnen de beleidsruimte die de winkeltijdenwet gemeenten biedt om koopzondagen aan te wijzen en de mogelijkheden voor bijvoorbeeld toeristische vrijstellingen en bijzondere gelegenheden, kan de behoefte aan openstelling van winkels op zon- en feestdagen goed worden opgevangen. ook een inperking van het aantal zondagen dat een gemeente mag aanwijzen of een belemmering van het eigen beleid van gemeenten door aanwijzing van de eerste zondag in de maand vindt de minister niet wenselijk.

noot van de redactie: inlichtingen bij j. van diepen , tel: (070) 379 60 73

Deel: ' Evaluatie Nieuwe winkeltijdenwet voldoet aan verwachting '
Lees ook