Nieuw-Vlaamse Alliantie

Evaluatie snel-Belg-wet: nieuwe capitulatie van VLD (24/05/02)

De evaluatie van de snelbelgwet gisteren in de Kamer was een absoluut dieptepunt. Voorzitter Herman De Croo deelde nog trots mee dat hij het goed vond dat de Kamer een wet evalueerde. Het resultaat van deze evaluatie is echter een parlement onwaardig.

De paars-groene parlementaire meerderheid bestond het om na vier commissievergaderingen en een plenair debat volgende aanbeveling te formuleren:
"Wacht met vertrouwen op de maatregelen van de regering om te komen tot een efficiënte toepassing van de wet."

Toppunt was dat de minister daarna de tribune besteeg om te verklaren dat de regering zich naar de wijsheid van het parlement zou gedragen. De paars-groene cirkel was daarmee rond. Een cynischer, perfecter illustratie van de rood-groene greep op de VLD is moeilijk denkbaar. De minister die tijdens zijn verkiezingscampagne verklaarde dat er met de Belgische nationaliteit werd gesmeten, weet zeer goed dat de wet mangelt.

Hij weet dat de analyse van de N-VA juist is:

a. De wet is slecht uitvoerbaar. De gemeentelijke overheden worden geconfronteerd met tal van problemen waarvoor de wet geen oplossing biedt. Parketten en staatsveiligheid zijn onderbemand, enz.

b. De wet is slecht handhaafbaar. De wet zet de deur voor fraude open. De Kamer moest reeds een noodwet goedkeuren om te verhinderen dat malafide naturalisaties in het Staatsblad zouden komen. De voorzitter van de Kamer moest 3000 dossiers laten herlezen. De bedrieglijk verkregen nationaliteit is zelfs niet afneembaar.

c. De wet, en dit is het grootste maatschappelijke probleem, stelt geen enkele integratievereiste. Wie de nationaliteit vraagt geniet van een onweerlegbaar vermoeden van integratiewil. De realiteit is natuurlijk anders. De wet creëert op die manier minderheden en staat haaks op een hechte samenlevingsopbouw.

Aangezien de minister verklaarde zich naar de wijsheid van de Kamer te gedragen om een wettelijk initiatief te nemen dat toelaat een frauduleus verkregen nationaliteit weer af te nemen, zal de N-VA de spoedbehandeling vragen voor haar wetsvoorstel nr 1117/001 dat ter zake een oplossing biedt.

We moeten ons echter geen illusies maken. Nauwelijks had de minister verklaard dat hij bij - overigens onwettelijke - omzendbrief de procedure sluitender zou maken, of PS en groenen verzetten zich hier luidkeels tegen.

Een zoveelste dossier waarin de VLD geen gebruik maakt van haar positie als grootste partij. Een zoveelste dossier waarin de VLD plooit voor rood-groen. Een zoveelste dossier waarin de VLD haar kiezers tegen de haren in strijkt.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Geert Bourgeois, alg. voorzitter

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Evaluatie snel-Belg-wet nieuwe capitulatie van VLD '
Lees ook