De Unie


Holland Casino: Evaluatie tronc- / fooienregeling

12 februari 2003 - Bij de invoering van het nieuwe loongebouw in september 2000 is ook een tronc-/fooienregeling overeengekomen. Omdat de fooiopbrengst van een aantal functies niet bekend was zijn er aannames/schattingen van de ontvangen fooi gemaakt, mede op basis van verklaringen van de betrokken medewerkers. Omdat de tronc-/fooienregeling deels was gebaseerd op aannames, is in de CAO overeengekomen de regeling aan te passen naar aanleiding van een evaluatie, uiterlijk in december 2002.

Evaluatie tronc-/fooienregeling
De Unie heeft in de afgelopen maanden veelvuldig met uw werkgever onderhandeld over de uitkomsten van de evaluatie van de tronc-/fooienregeling. Helaas bleken de werkelijk ontvangen fooien van een aantal functiegroepen gemiddeld lager uit te vallen dan de schattingen van de medewerkers zelf. De Unie heeft naar aanleiding van deze uitkomsten een nader onderzoek gedaan naar het aantal FTE's waarover de binnengekomen fooien zijn verdeeld. Voor een aantal functiegroepen heeft dat geleid tot een positieve afwijking ten opzichte van het aan ons gepresenteerde cijfermateriaal. Uiteindelijk zijn de daadwerkelijk ontvangen fooien bij F&B (van 10 naar 1 aandeel) en Controleurs (van 35 naar 20 aandelen) gemiddeld aanzienlijk lager uitgevallen dan de aannames, terwijl de Garderobemedewerkers (van 1 naar 10 aandelen) juist fors hoger uitkwamen. Op basis van de afspraken in de CAO zal de tronc-/fooienregeling worden aangepast. Deze aanpassing zal pas ingaan per januari 2003, omdat de evaluatie langer heeft geduurd dan verwacht.

Nabetaling 3,5% per aandeel
Het goede nieuws is dat nu bekend is geworden dat de werkelijke waarde per aandeel in de tronc-/fooienregeling hoger is uitgevallen dan de voorlopig vastgestelde waarde van 0,75%. Dit betekent dat er nog een nabetaling dient plaats te vinden van 3,5% van het schaalsalaris per aandeel. Medewerkers met tronc-/fooiaandelen (dus ook de speltechnische medewerkers die buiten de evaluatie vielen) hebben recht op deze nabetaling. In het overleg heeft Holland Casino voorgesteld om voor de functiegroepen die minder fooi hebben ontvangen dan was aangenomen een terugbetalingsregeling van de teveel ontvangen aandelen overeen te komen. De Unie heeft zich in het overleg fel tegen dit voornemen verzet. Holland Casino is uiteindelijk akkoord gegaan met onze eis geen geld terug te vorderen, maar zal aan de betrokken functiegroepen (F&B en Controleurs) ook geen 3,5% nabetaling doen over de ("teveel") ontvangen aandelen.

Inmiddels heeft Holland Casino in alle vestigingen uitleg gegeven over de evaluatie en de gevolgen van de aangepaste hoeveelheid aandelen per functiegroep. Voor een volledige uitwerking van de tronc-/fooienregeling kunt u terecht bij de afdeling HR in de eigen vestiging.

Nader overleg tijdens CAO onderhandelingen
De uitkomsten van de evaluatie zijn voor een aantal functiegroepen erg teleurstellend. Veel medewerkers hebben het gevoel dat er geen goede relatie is tussen de werkelijk ontvangen fooi en het aantal toebedeelde aandelen. Dit ondanks het feit dat bij de totstandkoming van het nieuwe loongebouw een groot aantal medewerkers hoger is ingeschaald, dat bij ziekte de fooi nu wordt doorbetaald en dat men een hoger pensioengevend salaris heeft.

De huidige aanpassing van het loongebouw komt voort uit de afspraken uit de vorige CAO en zal door Holland Casino zo worden uitgevoerd. De Unie heeft echter al wel laten weten in het komende CAO traject opnieuw de tronc-/fooienregeling tegen het licht te willen houden, omdat er veel onvrede over bestaat. Wij zullen daarin ook aandacht vragen voor een aantal functiegroepen die nu buiten de evaluatie vielen, zoals medewerkers SPA en de koks.

Op korte termijn zullen wij u nader informeren over de CAO voorstellen van De Unie die wij op basis van voorstellen van de leden hebben vastgesteld in de Centrale Bedrijfsledengroep (CBLG).

Met vriendelijke groet,

Michel Rog
Bestuurder

* Intropagina Holland Casino

woensdag, 12 februari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Evaluatie tronc- / fooienregeling Holland Casino '
Lees ook