Gemeente Capelle a/d IJssel

Evaluatiebijeenkomst WOP Middelwatering

Het overleg vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. Op deze avond wordt, onder leiding van Bob van der Ploeg, gediscussieerd over het thema 5 jaar WOP, en nu? Op deze avond nemen geen ambtenaren deel aan de discussie. Ook de wijkwethouder ontbreekt. Een avond alleen voor de bewoners en betrokkenen dus.

Afscheid wijkwethouder Van den Eijnden
Voorafgaand aan de discussie wordt afscheid genomen van de vorige wijkwethouder; de heer P.F.J. van den Eijnden, en van de voorzitter van de werkgroep grijs en groen, mevrouw T. Hoffman.

Zoekwoorden:

Deel: ' Evaluatiebijeenkomst WOP Capelle Middelwatering '
Lees ook