EVD

NCM biedt PSB-instrument aan!

De EVD en de NCM (Nederlandse Credietverzekerings Maatschappij) gaan samenwerken in het PSB (Programma Starters op Buitenlandse Markten). Gesprekken tussen EVD en NCM hebben geleid tot een interessant aanbod van de NCM aan PSB-deelnemers. Helemaal in lijn met de overige instrumenten van het PSB geeft NCM bedrijven met een goedgekeurde PSB-exportstrategie een eénmalige korting op de jaarpremie van de NCM-kredietverzekering van 50 procent tot een maximum van f. 5000,-.

Omdat betalingsrisico's en de hoogte van de premie voor een kredietverzekering vaak worden genoemd als belangrijke belemmeringen om te gaan exporteren, wordt het PSB door de samenwerking van de EVD en de NCM dus nog intereressanter.

Het PSB heeft als doel MKB-bedrijven met geen of weinig exportervaring te helpen bij het betreden van een nieuwe buitenlandse markt. De ondersteuning betreft gratis advies en begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van een exportstrategie door de exportconsulenten van de regionale Kamers van Koophandel en een aantal branche-organisaties en een bijdrage in de kosten van een aantal activiteiten:

In het kort ziet het aanbod van de NCM er als volgt uit:

- als basis geldt de NCM-Groeipolis (op website link naar NCM-Groeipolis),

- het bedrijf gaat een verzekeringscontract aan voor drie jaar,

- de korting van 50 procent tot een maximum van f. 5.000,- is eenmalig en geldt alleen voor het eerste jaar,

- de verzekering geldt alleen voor het land waarvoor de strategie is opgesteld,

- de premie wordt berekend naar de verwachte omzet op de nieuwe markt,

- het bedrijf heeft de keuze uit een eigen risico van 25, 20, 15 of 10 procent,

- de korting wordt aan het eind van het eerste verzekeringsjaar uitgekeerd,

- de minimumpremie bedraagt f. 4500,-.

Het minimumvoordeel wat een "PSB-bedrijf" heeft ten opzichte van een "niet-PSB-bedrijf" is dus f. 2.250,-!

Bedrijven met een goedgekeurde PSB-strategie zullen in de tweede helft van augustus persoonlijk van de details van het aanbod op de hoogte worden gesteld.

De EVD zal in de exportkrant van september a.s. aandacht schenken aan de samenwerking EVD-NCM op het gebied van PSB met onder meer een interview met Ian van Veen, de NCM-mer die verantwoordelijk is voor de relaties met het MKB.

Deel: ' EVD en NCM samen in programma Starters Buitenlandse Markten '
Lees ook