EVD

How to work with the International Finance Corporation, 5 en 6 september 2001

Op 5 september organiseert de EVD een seminar over de mogelijkheden voor IFC-financiering van investeringsprojecten en de kansen voor deelname aan technische assistentieprojecten van de IFC voor het Nederlandse bedrijfsleven. Vertegenwoordigers van de IFC zullen tijdens het seminar ingaan op het doel, de taken en de werkwijze van de IFC. Verder gaan twee Nederlandse sprekers in op hun ervaringen met de IFC.

De International Finance Corporation (IFC) is een zelfstandige investeringsbank die behoort tot de Wereldbankgroep. De belangrijkste doelstelling van de IFC is het bevorderen van de economische ontwikkeling van ontwikkelings- en transitielanden door middel van het stimuleren van de groei van de particuliere sector en het bevorderen van het goed functioneren van de kapitaalmarkt. De IFC doet dit door middel van directe investeringen in de private sector en het verschaffen van leningen aan particuliere ondernemingen in deze landen.

Op 6 september kunt u in een individueel gesprek nader ingaan op specifieke mogelijkheden voor samenwerking op het terrein van technische assistentie en investeringen.

Het seminar en de individuele gesprekken vinden plaats in Den Haag.

Programma - Aanmelden seminar - Aanmelden individueel gesprek

Zoekwoorden:

Deel: ' EVD-seminar over mogelijkheden voor IFC-financiering '
Lees ook