Gemeente Almere

Persbericht 216.2

20 augustus 1999

EVENAAR NOG NIET KLAAR

De uitvoering van de resterende werkzaamheden, die hieronder op rij zijn gezet, duren naar verwachting tot uiterlijk half september. Waar nodig worden tijdelijke omleidingen ingesteld en aangegeven.


* aanleg voetpad aan de noordkant van de noordelijke rijbaan
* kleine asfalteringswerkzaamheden op diverse locaties
* herstraten, eveneens op diverse locaties
* afwerken van de bermen

* wegwerken hinderlijke bult in de Spectrumdreef ter hoogte van de brug over het Topaaspad


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Deel: ' Evenaar Almere nog niet klaar '
Lees ook