X
X
X Gemeente Amsterdam


BESLUIT OVER EVENEMENTEN EN VERKEERSMAATREGELEN AUTOVRIJE ZONDAG

In vervolg op het besluit van de Amsterdamse gemeenteraad van

14 juli jl. om een autovrije zondag in Amsterdam plaats te laten vinden en in navolging van het voorstel van het college om dit mogelijk te maken door aan te sluiten op evenementen als de Dam-tot-Dam-loop en het Jordaanfestival, heeft loco-burgemeester Groen vandaag, dinsdag 10 augustus 1999, besloten welke evenementen doorgang kunnen vinden. In aansluiting daarop heeft het college vastgesteld welke verkeersmaatregelen getroffen moeten worden.

Het college heeft bij de beoordeling van de aanvragen niet alleen iedere aanvraag apart getoetst aan de gebruikelijke criteria, maar ook gekeken naar de gevolgen voor de stad als geheel. De volgende aspecten speelden daarbij een rol:


* de veiligheid


* beheersbaarheid en handhaafbaarheid


* streven naar een aaneengesloten gebied

Overigens is ook rekening gehouden met het gebied dat al afgesloten wordt in verband met de Dam-tot-Dam-loop en het Jordaan-festival.

Door deze afweging is er een overzichtelijk autovrij gebied ontstaan, dat gevormd wordt door de oude binnenstad en de noordelijke grachtengordel (inclusief de Raadhuisstraat e.o.), waarbinnen de verschillende evenementen zijn geconcentreerd. Het gebied is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de taxi. Overigens blijven de winkels op deze zondag open.

In het totaal zijn er 40 aanvragen ingediend; daarvan zijn er 30 in behandeling genomen. Gehonoreerd zijn 13 aanvragen, afgewezen 12 omwille van veiligheidsoverwegingen en het "geen aansluiting hebben op het bestaande afgesloten gebied" en 5 aanvragen zijn niet als zelfstandig evenement aangemerkt. De overige 10 aanvragen konden niet in behandeling genomen worden, aangezien deze na 1 augustus (na verstrijken van de indieningstermijn) zijn ontvangen.

Amsterdam, 10 augustus 1999

Pb-79 Lysbeth den Dulk 5523409

Deel: ' Evenementen en verkeersmaatregelen autovrije zondag A'dam '
Lees ook