EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

EVO en TLN gaan meer samenwerken in Brussel

De ondernemersorganisatie EVO (verladers en eigen vervoerders) en Transport en Logistiek Nederland (beroepsgoederenvervoerders) hebben recentelijk een IRU Manifest aangeboden aan de Nederlandse Europarlementari‰rs. Ir. Karel Noordzij, algemeen voorzitter van Transport Logistiek Nederland (TLN), overhandigde in Brussel het eerste exemplaar aan Rijk van Dam, vice-voorzitter van de commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme van het Europees Parlement. In het manifest staan de wensen voor een Europa van morgen. Tijdens deze ontmoeting ging Noordzij in op bundeling van de gemeenschappelijke lobby activiteiten voor het Europese wegvervoer. De samenwerking behelst gezamenlijke uitwisseling van informatie, visie-ontwikkeling en lobby gericht op het be‹nvloeden van overheidsbeslissingen op het gebied van bereikbaarheid, verkeer en wegvervoer, infrastructuur, milieu en multimodaal vervoer. Hierdoor zal een platform van verladers- en transportondernemers ontstaan dat vooral richting Europese overheden een krachtig logistiek geluid kan laten horen. TLN en EVO werken ook samen bij lobby's op regionaal en nationaal niveau. Voor het overige blijven de beide organisaties geheel zelfstandig functioneren.

Nu ruimte voor wegvervoer steeds krapper wordt, overheidslasten op wegvervoer verder zullen toenemen, terwijl logistieke kosten een steeds belangrijkere factor speelt in concurrentie verhoudingen, moeten verladers en vervoerders samen meepraten over de inrichting van Europa, op basis van informatie uit de eerste hand. Zowel vervoerders als verladers ervaren dagelijks de consequenties van `logistieke' beleidsbeslissingen uit Brussel en beschikken over praktische deskundigheid.

De afgelopen jaren zijn de verladers en vervoerders steeds meer naar elkaar toe gegroeid. Het is dan ook niet meer dan logisch dat EVO en TLN vertegenwoordigers eveneens meer en meer zijn gaan samenwerken. Niet alleen is het begrip gegroeid voor elkaars standpunten, steeds vaker blijken zij ook voor hetzelfde standpunt te kiezen.

14 september 1999

Deel: ' EVO en TLN gaan meer samenwerken in Brussel '
Lees ook