EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl
24 september 2010

EVO EN TLN: 'Utrecht geeft vervoerders meer lucht door verruiming laad- en lostijd'

Verladers en vervoerders willen verdere uniformering en verruiming bevoorradingstijden

De gemeente Utrecht heeft bekend gemaakt dat vanaf heden de verplichte laad- en lostijden voor het vrachtverkeer in de Utrechtse binnenstad met een halfuur zijn verlengd. Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) reageren instemmend. De verruiming zal een positief effect hebben op de doorstroming, luchtkwaliteit, de verkeersveiligheid en de economie, aldus de logistieke belangenbehartigers. Bovendien zien EVO en TLN het extra halfuur voor laden en lossen in Utrecht als een eerste stap naar landelijke uniformering en verruiming van venstertijden, die zij al jaren nastreven.

Uniformering en verruiming van venstertijden kan volgens EVO en TLN worden bereikt als nationaal een systeem van omgekeerde venstertijden wordt gehanteerd. Dit houdt in dat vervoerders tussen zes uur 's avonds en twaalf uur 's middags vrij kunnen distribueren in binnensteden. Tussen negen uur 's avonds en zeven uur 's ochtends moeten dan wel stille voertuigen worden ingezet om overlast voor bewoners te voorkomen.

Het hanteren van een systeem van omgekeerde venstertijden levert volgens EVO en TLN ook direct voordelen op voor de economie. Door effectievere inzet van materieel en personeel kan jaarlijks een totale besparing van maar liefst 58 miljoen euro worden bereikt. Sinds 2007 zijn er al in verschillende grote gemeenten succesvolle pilots met levering in de vroege ochtend uren en late avond uitgevoerd. Deze pilots tonen aan dat zogenaamde dagranddistributie door supermarkten alleen al leidt tot reductie van 1,5 procent van het totaal aantal voertuigkilometers.

EVO en TLN wijzen al jaren op de negatieve consequenties van te krappe venstertijden in de binnensteden van Nederland. Sommige vervoerders moeten tot wel 30 procent meer voertuigen inzetten om alle goederen op tijd af te kunnen leveren. En omdat de verplichte laad- en lostijden veelal gelden tussen 07.00 uur en 11.00 uur, wordt het bevoorradend verkeer ook nog eens gedwongen te rijden tijdens de ochtendspits van auto's en fietsers. Dat is slecht voor de doorstroming op het wegennet en voor de luchtkwaliteit en heeft een nadelig effect op de verkeersveiligheid.

Deel: ' EVO EN TLN 'Utrecht geeft vervoerders meer lucht door verruiming la.. '


Lees ook