EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

Openstelling oud spoortracé door Limburgs natuurgebied niet nodig

EVO KIEST VOOR IJZEREN-RIJNTRACÉ VIA VENLO

Verladersorganisatie EVO is voor een IJzeren-Rijntracé via Venlo in het belang van het Nederlands bedrijfsleven. Met dit standpunt neemt EVO nadrukkelijk afstand van de afspraken tussen Nederland en België om dagelijks vijftien goederentreinen door het natuurgebied de Meinweg te laten rijden.

Dit schrijft EVO, de belangenbehartiger van spoorvervoerklanten, in een reactie op de Trajectnota IJzeren Rijn van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Naar verwachting maakt het kabinet dit najaar een definitieve keuze over de goederenspoorlijn.

De trajectnota houdt volgens EVO ten onrechte geen rekening met het gebruik van de spoorlijn door het Nederlands bedrijfsleven. Bij een strategisch belangrijke investering mag van de overheid worden verwacht dat zij in ieder geval nagaat hoe de Nederlandse economie hiervan kan profiteren. EVO pleit bijvoorbeeld voor een spoorverbinding met het industriegebied bij Vlissingen.

EVO kiest voor Venlo vanwege de uitstekende mogelijkheden die dit belangrijke internationale knooppunt biedt voor de Nederlandse export. Venlo fungeert meer en meer als draaischijf naar het (Zuid-) Europese achterland.

Tot het moment waarop het tracé over Venlo gereed is, kan de Antwerpse haven gebruik blijven maken van de huidige Belgische Montzenroute (Antwerpen Aken). De capaciteit op dit traject kan de komende jaren zeker nog groeien. Recent onderzoek toont aan dat door een betere benutting groei op bestaand spoor mogelijk is. Het op korte termijn tijdelijk reactiveren van het historisch tracé over Roermond is volgens EVO dus niet nodig.

2001.31
12 juli 2001

Dit persbericht staat ook op www.evo.nl

Deel: ' EVO kiest voor IJzeren-Rijntracé via Venlo '
Lees ook