EVO

Zeeuwse wethouders op werkbezoek bij Neckermann in Hulst:

EVO presenteert lijst met slecht bereikbare gemeenten

Wethouders van Vlissingen, Terneuzen, Hulst, Sluis-Aardenburg, Sas van Gent en Oostburg hebben vanochtend deelgenomen aan een logistiek bedrijfsbezoek bij Neckermann in Hulst. Tijdens dit door EVO georganiseerde bezoek, maakten de wethouders kennis met de dagelijkse praktijk van het bevoorraden van stads- en dorpskernen, gezien vanuit het perspectief van het bedrijfsleven.

Volgens de EVO wordt efficiënte bevoorrading van steden en dorpen in Zeeland steeds problematischer. Dit komt door de toenemende verkeersdrukte, de herinrichting van binnensteden en de scherpere eisen die gemeenten stellen aan het vrachtverkeer. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gewichts- en lengtebeperkingen, beperkingen in het aantal uren dat vrachtauto's de binnenstad in mogen (venstertijden), paaltjes en inrijverboden. Door dit soort maatregelen wordt niet alleen de bereikbaarheid, maar ook de vitaliteit van steden en dorpen bedreigd. Immers, goed functionerende binnensteden vereisen een effienciënte bevoorrading.

Tijdens het bedrijfsbezoek presenteerde EVO een vergelijkend onderzoek naar de bereikbaarheid van verschillende Zeeuwse gemeenten. De hoogst haalbare score die een gemeente kan behalen is + 36 , de laagste score -36. De uitslag van hoog naar laag is als volgt: Terneuzen (+9,9), Oostburg (+8,9), Vlissingen (+ 7,1), Zierikzee (-4,1), Middelburg (-4,8), Hulst (-7,3), Tholen (-15,5), Goes (-15,6)

De wethouders kregen aan het eind van het bedrijfsbezoek bij Neckermann een checklist aangereikt, aan de hand waarvan zij de vitaliteit van hun stad of dorp kunnen verbeteren. Een dergelijke lijst maakt onderdeel uit van de Preventiegids Stadsinfarct.

Over de problemen rond stedelijke distributie zal het EVO-regiobestuur Zeeland de komende weken nader overleggen met de wethouders van de gemeenten Zierikzee, Vlissingen, Middelburg en Goes.

Deel: ' EVO presenteert lijst met slecht bereikbare gemeenten '
Lees ook