EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

EVO tegen lengtebeperking vrachtauto's Den Bosch

EVO is tegen de lengtebeperking van het bevoorradende verkeer in het centrum van Den Bosch. Volgens EVO leiden de maatregelen tot meer verkeer in en rond het stadscentrum. Voor elke grote vrachtwagen die moet verdwijnen komen drie kleine vrachtwagens in de plaats. Dat verslechtert het winkelklimaat en leidt tot meer uitstoot.

In het verkeersbesluit is sprake van een lengtebeperking van tien meter voor de volledige Bossche binnenstad. EVO vindt een lengtebeperking zinvol als historische nauwe straatjes te weinig ruimte bieden aan lange vrachtwagens. Dat niet alle wegen in de Bossche binnenstad ontoereikend zijn voor grote vrachtauto?s blijkt uit de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen voor de lengtebeperking.

Den Bosch geeft het bedrijfsleven twee jaar de tijd voor de omschakeling naar kleinere vrachtwagens. EVO vindt dit geen acceptabele overgangsregeling, gezien de gemiddelde afschrijftermijn van acht jaar voor vrachtwagens en zelfs zestien jaar voor trailers.

Den Bosch wil in samenspraak met het bedrijfsleven een Reglement ontheffingen binnenstad opstellen. Door de lengtebeperking te beperken tot de smalle historische straten van Den Bosch en een routering aan te brengen voor grote vrachtwagens kunnen de regels voor ontheffing voor de lengtebeperking volledig vervallen. Dat scheelt bedrijven veel tijd en papierwerk.

Deel: ' EVO tegen lengtebeperking vrachtauto's Den Bosch '
Lees ook